Powiat wspiera rewitalizację ulicy Samsonowicza

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego podjął decyzję o współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i zgłoszeniu w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 przebudowę ul. Samsonowicza na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. 11 -go Listopada.
Pracownicy Starostwa Powiatowego podczas spotkań konsultacyjnych prowadzonych przez Gminę na etapie opracowywania „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023” postulowali ujęcie ulicy Samsonowicza w Programie Rewitalizacji. Ulica Samsonowicza ma istotne znaczenie dla układu komunikacyjnego miasta. Jest również ważną arterią dla mieszkańców osiedli: Denków i Koszary oraz dla przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy. Stąd decyzja Starosty Zbigniewa Dudy oraz Zarządu Powiatu o współpracy z Gminą Ostrowiec Św. w sprawie modernizacji ulicy. W budżecie powiatu na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 30 tys. złotych, które przeznaczone mogą zostać na wykonanie studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *