Wspólna droga szpitala i Carintu na zakręcie?

Szpital zastanawia się, jak zagospodarować pomieszczenia dzierżawione dotychczas przez firmę Carint. Wprawdzie umowa dzierżawy na kardiologię inwazyjną obowiązuje do końca marca przyszłego roku, ale po otwarciu przez spółkę nowoczesnego obiektu praktycznie pomieszczenia te zostały już opuszczone i w dowolnym momencie byłyby możliwe do zagospodarowania przez ZOZ. Do zagospodarowania są pomieszczenia o powierzchni około 500 metrów kwadratowych, równe powierzchni wielu oddziałów. Szpitalowi, jak rybie woda, konieczne jest zwiększenie i to w krótkim czasie przychodów na bazie posiadanych oddziałów, a wolne pomieszczenia stwarzają taką możliwość.

Jan Pawliński, p.o. dyrektora szpitala, mówi że kandydatów i chętnych oddziałów do zagospodarowania jest kilku, ale przy podejmowaniu decyzji należałoby przede wszystkim kierować się rachunkiem ekonomicznym i przeprowadzić kalkulację opłacalności. W jego opinii należałoby odrzucić propozycję wprowadzenia tam apteki, gdyż poza wypełnieniem wymogów Sanepidu nie przyniesie to dodatkowego przychodu. Dyrektor twierdzi, że proces wyboru opcji zagospodarowania może jeszcze zaburzyć wprowadzenie obowiązku posiadania kardiologii inwazyjnej przy kontraktowaniu usług od lipca 2017 r. Mówi, że firma Carint może już nie chcieć być dalej podwykonawcą i wystartuje samodzielnie w konkursie na kompleksową usługę kardiologiczną?

Kontrakt z NFZ dla oddziału kardiologii ZOZ został udzielony w zakresie podstawowym, realizowanym przez szpital i tzw. zakresie skojarzonym, realizowanym przez podwykonawcę, czyli Carint. Jak wiemy, Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii funkcjonuje przy szpitalu od 2008 r. i maksymalnie skraca czas oczekiwania pacjentów z terenu województwa świętokrzyskiego na zabiegi ratujące życie. Pacjenci hospitalizowani w Oddziale Kardiologii ZOZ w Ostrowcu Św. są kierowani na zabiegi specjalistyczne na Oddział Kardiologii Inwazyjnej w trybie pilnym, np. ze świeżym zawałem. Szpital nie może zapewnić pacjentom zakresu podstawowego i skojarzonego w obrębie oddziału kardiologii ZOZ, gdyż wiązałoby się to z utworzeniem pracowni hemodynamiki, która musiałaby spełnić wszystkie wymogi, zarówno specjalistycznego sprzętu jak i wykwalifikowanego personelu. Dlatego szpital na podstawie umowy z Carintem rozlicza wykonane świadczenia kardiologiczne z zakresu skojarzonego. Niestety, ZOZ nie reguluje terminowo należności za realizację przez Carint specjalistycznych świadczeń medycznych. Spowodowane jest to trudną sytuacją finansową szpitala i brakiem zapłaty za nadwykonania przez NFZ.

Co ciekawe, prezes zarządu spółki Carint skierował również do starosty ostrowieckiego pismo informujące, iż przy obecnym modelu rozliczeniowym, zawartym pomiędzy szpitalem i Carintem nie ma możliwości zapewnienia płynności finansowej oddziału kardiologii inwazyjnej, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Zaproponowano podział obowiązującego kontraktu zawartego przez szpital z NFZ na część realizowaną przez GVM Carint i ZOZ w celu umożliwienia bezpośredniego kontraktowania kardiologii inwazyjnej GVM Carint z NFZ. Umożliwiłoby to utworzenie oddziału kardiologii inwazyjnej, który realizowałby dotychczas wykonywane procedury w obrębie Centrum Kardiologiczno – Kardiochirurgicznego oraz dodatkowe zakontraktowanie procedur z zakresu kardiochirurgii, które byłyby realizowane na istniejącym w nowym budynku oddziale kardiochirurgii. Jednakże zaprzestanie podzlecenia przekazanego firmie Carint spowodowałoby konieczność zakupu przez szpital urządzeń na około 3 mln zł. i pozyskanie lekarzy do realizacji tych procedur.

ZOZ reguluje płatności wobec Carintu w miarę możliwości finansowych. Za I półrocze br. przekazał kwotę ponad 3 mln zł. Sprawa uregulowania zobowiązań pomiędzy ZOZ w Ostrowcu Św., a G.V.M Carint była poruszana na posiedzeniu Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, ale wymaga szerszego omówienia, gdyż umowa o podwykonawstwo wygasa z końcem marca 2017 r. i ZOZ w Ostrowcu Św. musi zdecydować o dalszym sposobie realizacji tego zakresu świadczeń w II kwartale 2017 r., ponieważ kontrakt z NFZ obowiązuje do końca czerwca 2017 r.

(DaK)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *