Półtora miliona na drogi

Kolejne promesy dotacyjne w wysokości 4,3 mln zł przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wręczyła świętokrzyskim samorządowcom wojewoda, Agata Wojtyszek. Powiat ostrowiecki otrzymał środki w wysokości 1,57 mln zł na remont ponad dwukilometrowego odcinka drogi w Skarbce ? od granicy powiatów w miejscowościach Bidzińszczyzna, Wólka Pętkowska oraz remont liczącej 1,3 km drogi Ćmielów ? Podgrodzie ? Smyków ? Borownia – Stoki Duże ? Podgórze ? Lemierze ? Wycinka ? Ulów do granicy powiatów w miejscowości Borownia i Stoki Duże.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało środki dla 9 jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa. Rządowe środki zostaną przeznaczone na 14 zadań związanych z przebudową bądź remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych lub niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Łącznie zostanie odbudowanych ponad 17 km dróg. Wartość kosztorysowa zadań przewidzianych do realizacji w ramach powyższej kwoty to 7,4 mln zł. Różnica zostanie pokryta ze środków jednostek samorządu, stanowiąc udział własny w kwocie 3,1 mln zł.
Dla regionu świętokrzyskiego pozyskano w 2016 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych łącznie ponad 58 mln złotych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *