Projekt Krzemionek rekomendowany przez ministerstwo kultury

Projekt zwiększenia dostępności muzeum na Krzemionkach został wysoko oceniony przez ministerstwo kultury.
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego skierował do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego ?Infrastruktura i Środowisko? – obejmującego działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury – 11 wniosków, a wśród nich zadanie zgłoszone przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św., dotyczące zwiększenia dostępności do muzeum poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich.
Wiemy już, że projekt ? spośród 231 – uzyskał ? jako jeden z 89 i 4 z województwa świętokrzyskiego – ministerialną rekomendację w ramach Kontraktu Terytorialnego, proponowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju. W ubiegłym tygodniu wykaz rekomendowanych projektów trafił do Ministerstwa Rozwoju, które odpowiedzialne jest za dalszą koordynację prac zmierzających do przyjęcia listy przez Radę Ministrów. Projekty, które zostaną włączone na listę Kontraktów Terytorialnych, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w kolejnych konkursach Programu Operacyjnego ?Infrastruktura i Środowisko?.
Projektem objęte są Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki oraz Pałac Wielopolskich w Ostrowcu Św. W ramach projektu będą realizowane prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu. Prowadzona będzie rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury. Zakupione zostanie wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej. Tworzone będą i modernizowane wystawy stałe. Ochroną objęte zostaną zabytkowe ogrody i parki, a teren zabezpieczony przed kradzieżą i zniszczeniem.
Okazało się, że z 11 projektów zgłoszonych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oprócz projektu Krzemionek wsparcie uzyska także  Rzymskokatolicka Parafia Katedralna w Sandomierzu (konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu), Muzeum Wsi Kieleckiej (rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie), Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach (modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia).
Ostrowieckie Muzeum Historyczno- Archeologiczne ogłosiło w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego dla realizowanego zadania. Wpłynęły dwie oferty na wykonanie dokumentacji. Komisja przetargowa dokonuje obecnie oceny złożonych ofert, ich kompletności i tego czy spełniają wymogi formalne. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest dziś, 2 listopada.
(DaK)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *