?Szansa? zwycięzcą EDUinspiracje 2016

 W Centrum Nauki Kopernik odbyła się Gala Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W kategorii Edukacja Dorosłych Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej ?Szansa? za realizację w latach 2013-2015 Projektu Grundtvig ?European Citizen Today ? ?Współczesny Obywatel Europy? w ramach programu ?Uczenie się przez całe życie? zostało zwycięzcą. Robert Rogala, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu ?Szansa? i Remigiusz Woźniak, koordynator projektu nagrodę odebrali z rąk Teresy Wargockiej ? sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacj, Pawła Poszytka.
-Jesteśmy szczęśliwi, że nasz praca w tym projekcie została dostrzeżona i doceniona przez kapitułę konkursu ? mówi R.Rogala. -Cieszymy się również z tego, że ?ślady? realizacji projektu pozostały w nas do dziś i w większości wymienionych dziedzin kontynuacja projektu trwa.
W tegorocznej, VI już edycji konkursu EDUinspiracje struktura i organizacja konkursu stanowiły kontynuację ubiegłorocznych działań. Cele konkursu powiązane były bezpośrednio z  wymaganiami Komisji Europejskiej w zakresie rozpowszechniania i wykorzystywania wyników programu Erasmus+ polegały na wyłonieniu i promocji najbardziej wartościowych praktyk spośród projektów dofinansowywanych przez FRSE.  Hasło konkursu brzmiało: ?Dobry rezultat ? trwałe oddziaływanie?. Działania projektowe oceniane były w kontekście upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów oraz korzystnego wpływu rezultatów i skutków realizowanych projektów na beneficjentów i ich środowisko.
-Konkurs odbywał się w tzw. trybie oscarowym. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominowała pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii – mówi R.Woźniak. -Nominowani brali udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających. Badanie i uzupełnienie dokumentacji konkursowej przeprowadzali przedstawiciele FRSE. Jechaliśmy do Warszawy z nadziejami na zwycięstwo, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że konkurencja jest duża, bo to najlepsi z najlepszych.
Projekt ?Szansy? realizowany był w partnerstwie z organizacjami z Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Portugalii i Cypru. Uczestnikami były dorosłe osoby niepełnosprawne i ich rodziny, a także kadra pracująca z osobami niepełnosprawnymi w ramach działań oferowanych przez WTZ. Dotyczył aktywnej integracji osób niepełnosprawnych. Zachęcał osoby niepełnosprawne do aktywności obywatelskiej i do pełnego udziału w procesie integracji europejskiej. Uczestników projektu oraz ich rodziców i opiekunów angażował w działania projektowe, dowodząc, że niepełnosprawność (w tym intelektualna) nie wyklucza z aktywności obywatelskiej. W ramach projektu zorganizowano warsztaty społecznościowe i spotkania edukacyjne na temat Karty Praw Podstawowych, podczas których zachęcano również do udziału w wyborach. Zorganizowano spotkanie w PCPR, w trakcie którego przedstawiono uczestnikom projektu bieżące programy pomocy osobom niepełnosprawnym. Prowadzono warsztaty nauki języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty komputerowe, artystyczne, ekologiczne, historyczno-fotograficzne, sportowe, muzyczne, a także dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy projektu rozpoczęli również działalność wolontariacką na rzecz osób potrzebujących pomocy materialnej, kontynuowaną również po zakończeniu działań projektowych. Udział w projekcie pozwolił na wzmocnienie u uczestników poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej i zachęcił ich do aktywnego obywatelstwa europejskiego. Dzięki uczestnictwu w międzynarodowej inicjatywie mieszkańcy Ostrowca – niewielkiego miasta z regionu, borykającego się z dużymi trudnościami społeczno-ekonomicznymi, mieli możliwość poczuć się obywatelami europejskiej wspólnoty.
(DaK)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *