Będzie pięciu, a nie dwóch adwokatów

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zawrze porozumienie z Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach, dotyczące określenia zasad prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dzięki umowie, która ma obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., zostanie zwiększona ilość adwokatów udzielających porad. Dotychczas było to dwie osoby. Od nowego roku porad będzie udzielać pięciu adwokatów. W punkcie obsługiwanych przez radców prawnych zmian nie będzie.
Jednocześnie Zarząd Powiatu Ostrowieckiego podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert składanych w toku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w postaci prowadzenia w 2017 r. dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego.
(DaK)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *