„Za życiem” – jednorazowe świadczenie

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem?.
Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie przyjmował od nowego roku wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka.
Wsparcie takie będzie zapewnione na dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Stwierdza to w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia można będzie złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługuje, zgodnie z ustawą, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Nie dotyczy to osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *