Bodzechów – miejscowość z wielką i ciekawą historią

Kamil Kaptur, archeolog, regionalista, członek Stowarzyszenia ?Lisiny Bodzechowskie? w czasie spotkania poświęconego rewitalizacji Bodzechowa, zaproponował utworzenie w Bodzechowie ścieżki edukacyjnej, poświęconej historii tego terenu.
Kamil Kaptur od wielu lat prowadzi badania archeologiczne na terenie powiatu ostrowieckiego, a przede wszystkim gminy Bodzechów. Jak nikt inny zna historię naszych ziem, ale – jak podkreśla warto nawiązać przede wszystkim do faktów historycznych również z ostatnich kilkuset lat. Na tych wydarzeniach i dorobku poprzednich pokoleń można budować obraz gminy, która zapisała piękne karty, jeśli chodzi o walki narodowo -wyzwoleńcze, rozwój gospodarczy kraju i może propagować wzorce gospodarności.
100_9386100_9390100_9473SONY DSCSONY DSCSONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest też wiele mniej znanych faktów z historii, jak chociażby pobyt w miejscowym dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który wracając z podróży po dzisiejszej Ukrainie, zatrzymał się w Bodzechowie, a Jacek Małachowski, ówczesny Kanclerz Wielki Koronny i właściciel dóbr bodzechowskich, zorganizował dla króla bal, w czasie którego miał okazję poznać okoliczne ziemiaństwo. W najbliższej okolicy Bodzechowa i w samej miejscowości w czasie Powstania Styczniowego rozegrała się bitwa. Jedna z ostatnich bitew kawaleryjskich powstania zakończyła się klęską wojsk polskich. Słynny dowódca powstańczy, generał Józef Hauke Bosak dwukrotnie przebywał w Bodzechowie. W miejscowości tej urodził się Feliks Pancer, słynny, a zupełnie zapomniany, XIX-wieczny inżynier budownictwa.
W rejonie Bodzechowa liczne są ślady osadnictwa pradziejowego. Teren ten został zasiedlony już w początkach młodszej epoki kamienia. Z okresu rzymskiego pochodzą m.in. znaleziska dymarek. Kilkanaście lat temu takie stanowisko hutnicze przebadano przy ul. 6 Sierpnia. W źródłach historycznych Bodzechów pojawia się w XIV w. Przez rejon ten wiódł szlak z Krakowa do Wilna. Później wieś Bodzechów należała do dóbr kanclerza Jacka Małachowskiego, a następnie przeszła w ręce rodu Kotkowskich, skoligaconych z Gombrowiczami.
-Dwór Bodzechowski, zamieszkały najpierw przez Małachowskich, potem przez Kotkowskich był świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Część parku podworskiego znajduje się na terenie dzisiejszego rezerwatu przyrody Lisiny Bodzechowskie. Oprócz dawnego starego drzewostanu pozostałości dworu i zabudowań gospodarczych, znajdują się wąwozy i jary lessowe.
Warto też sięgnąć do dorobku gospodarczego. W XIX wieku Bodzechów był jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych w regionie. W XIX w. pracowało w regionie aż 5 dużych zakładów przemysłowych. W 1836 r. uruchomiono w Bodzechowie wielki piec, następnie walcownię i pudlingarnię. Zbudowano kanał, którym doprowadzano niezbędną do produkcji wodę z Kamiennej. Pionierami rozwoju gospodarczego byli Kotkowscy, właściciele dóbr bodzechowskich. Huta w Bodzechowie w pewnym okresie z powodzeniem konkurowała z sąsiednią Hutą Klimkiewiczów, a jej wyroby zdobywały wiele prestiżowych nagród. Świetnie zachowane pozostałości zakładu z charakterystycznym kominem górującym nad miejscowością trwale wpisały się w krajobraz Bodzechowa.
-Ta miejscowość ma wielki potencjał. Do historii, dorobku dawnych mieszkańców warto nawiązywać. Bodzechów może być swoistym wzorcem edukacji ekonomicznej i patriotycznej ? podkreśla Kamil Kaptur.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *