Lasy ze wsparciem powiatu

Lasy należące do prywatnych właścicieli będą tak samo chronione jak lasy państwowe. Wszystko dzięki finansowaniu zapewnionemu przez powiat.
Na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec ponad 4 tys. ha stanowią lasy będące własnością osób prywatnych. To niecałe 20 procent całkowitej powierzchni administrowanej przez Nadleśnictwo Ostrowiec. Zgodnie z umową podpisaną między starostą ostrowieckim, a Nadleśnictwem Ostrowiec, służby leśne będą zajmować się także ochroną lasów prywatnych.
Jak wyjaśnia Adam Podsiadło, nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec, do najważniejszych zadań leśników będzie należało ewidencjonowanie drzewostanu i ochrona przed szkodnikami, a zwłaszcza przed kornikami. Nadleśniczy wyjaśnił, że te działania muszą być wykonywane przez specjalistów, jakich są w stanie zapewnić służby leśne. Dodatkowo prace w lasach prywatnych muszą być skoordynowane z działaniami na terenach podlegających Nadleśnictwu Ostrowiec, miedzy innymi po to, by skutecznie je zabezpieczać.
Starostwo Ostrowieckie zagwarantowało na ten cel prawie 100 tys. zł.
k.o

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *