Zwolnienia 70 nauczycieli? To czarnowidztwo?

Poseł Andrzej Kryj potwierdza, że pojawiają się w naszym mieście opinie, że w wyniku likwidacji gimnazjów pracę może stracić 70 nauczycieli.
-Będziemy spotykali się z przedstawicielami organów prowadzących placówki edukacyjne i będziemy starali się analizować te szacunkowo przedstawiane dane ? mówi poseł. ?Deklaracje składane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przedstawicieli kuratoriów wskazują, że każda sieć szkół przedstawiana przez samorządy będzie także wnikliwie analizowana po to, by ewentualnie skorygować pewne decyzje. Rzeczywiście, wskutek zmian w pewnych placówkach faktycznie może brakować etatów, ale za to powinny się one pojawiać w innych placówkach. Przy zachowaniu autonomii organów prowadzących i niezależności w podejmowaniu decyzji taki nadzór będzie jednak istniał. Czeka nas niełatwy proces, ale musi on uwzględniać pozycję i sytuację nauczycieli.
Starosta Zbigniew Duda mówi, że w grupie 70 nauczycieli, którzy mogą stracić pracę, wymienia się 20 z grupy nauczania początkowego w klasach I-III. Pyta: jaki to ma związek z reformą gimnazjów? -Musimy baczniej przyglądać się poczynaniom władz samorządowych, czy przy okazji reformy edukacji nie dokonują reorganizacji wewnętrznej ? podkreśla starosta.
Poseł A.Kryj mówi, że przy reformie nauczania sześciolatków, kiedy rodzicom pozostawiono alternatywę wyboru wieku szkolnego dziecka, również zapowiadano, że nauczyciele stracą pracę, tymczasem według danych MEN pojawiło się 5 tys. nowych etatów.   
Poseł Krzysztof Lipiec jest zdziwiony przedstawianymi w Ostrowcu liczbami, dotyczącymi zwolnień nauczycieli w wyniku reformy edukacji, tym bardziej że w większości samorządów takich zwolnień się nie przewiduje.
-Reforma systemu edukacji jest przemyślaną, policzoną i na jej realizację są środki w budżecie w wysokości 900 mln zł. Ta kwota znajdzie odzwierciedlenie w subwencjach oświatowych, z których 0,4% trafi dodatkowo do samorządów na pokrycie wydatków związanych z reformą – mówi poseł Krzysztof Lipiec. ?W budżecie znaleźliśmy też 3,4 mld zł na wsparcie w kwocie 4,3 tys. zł każdego sześcioletniego dziecka, które funkcjonuje w systemie edukacji. To ogromna pomoc dla samorządów, które te zadania realizują jako zadania własne.
Poseł podkreśla, że w skali ogólnopolskiej po reformie będzie o 5 tys. więcej klas siódmych, niż pierwszych klas gimnazjalnych. Dlatego nie powinno być zwolnień nauczycieli, a dane Związku Nauczycielstwa Polskiego zakładają czarne wizje. Prawdziwym zamachem na edukację poseł nazywa likwidację czterech szkół podstawowych w Ostrowcu. W całym województwie zlikwidowano w ciągu ostatnich ośmiu lat ponad 100 szkół. Gdzie był wtedy ZNP?
-PiS nie likwiduje żadnego gimnazjum w Ostrowcu, powiecie, czy kraju ? mówi senator, Jarosław Rusiecki. -Realizujemy zapowiadane w wyborach zmiany sytemu edukacyjnego, opartego na ośmioklasowej szkole podstawowej. Wzmacniamy branżowe szkolnictwo zawodowe i wyższe szkolnictwo wojskowe. 63% społeczeństwa popiera te zmiany.
-Zmiany w obrębie szkół podstawowych i gimnazjalnych nie mogą być analizowane w oderwaniu od zadań stawianych szkolnictwu zawodowemu i ogólnokształcącemu, które samo artykułowało potrzebę zmian nauczania, programów i reformy – mówi poseł, A.Kryj. -Przecież w liceach organizowano kursy przygotowawcze do matury. Zmienia się filozofia resortu edukacji, w którym trwają zaawansowane prace w zmianach subwencjonowania oświaty na poziomie zawodowym. Nie można nikogo dobrze wykształcić, oszczędzając na edukacji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *