Nowe zasady redukcji punktów karnych

-Niedawno usłyszałem, że po przekroczeniu limitu 24 punktów ?karnych? kierowca nie będzie już tracił prawa jazdy -mówi czytelnik.
Wkrótce mogę się zaleźć w tej nieszczególnej dla kierowcy sytuacji. Dlatego chciałbym wiedzieć, kiedy te zmiany mogą wejść w życie?
-Po popełnieniu wykroczenia w ruchu drogowym, jesteśmy karani mandatem karnym oraz punktami karnymi ? wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 metrów od Urzędu  karbowego, tel. 41 -247 -25 -00). Po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych tracimy prawo jazdy, a jego odzyskanie jest możliwe dopiero po ponownym sprawdzeniu kwalifikacji w zakresie wszystkich posiadanych kategorii.
Obecnie osoby, które posiadają na swoim koncie punkty karne, mogą na własny koszt odbyć szkolenie, aby zmniejszyć ich liczbę.
Nie dotyczy to tylko kierowców w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. W ten sposób można pomniejszyć konto o 6 punktów, a takie szkolenie można odbyć, nie częściej niż raz na sześć miesięcy.
Szkolenie organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego to wydatek 300 – 500 zł.
Kierowcy, którzy czekali na wejście w życie nowych przepisów dotyczących kierujących pojazdami, będą musieli poczekać na to do przyszłego roku. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., wejdą w życie dopiero 4 czerwca 2018 r. Najistotniejszą zmianą będzie to, iż niezależnie od liczby popełnionych wykroczeń, funkcjonariusz będzie mógł ukarać kierowcę maksymalnie liczbą 10 punktów. Do tej pory, jeżeli za jednym razem złamaliśmy wystarczającą ilość przepisów na drodze, funkcjonariusz może nas ukarać mandatem karnym oraz punktami karnymi w ilości 24, po czym tracimy prawo jazdy. Kolejną istotną dla kierowców zmianą będzie to, iż po przekroczeniu limitu 24 punktów, nie stracą prawa jazdy, lecz zostaną skierowani przez starostę na odpłatny kurs redukcyjny.
Kurs będzie miał formę zbliżoną do dotychczasowych kursów WORD. Organizowany na nowych zasadach kurs redukcyjny trwać ma 28 godzin i kosztować będzie 500 zł. Każdy kierowca, który otrzyma skierowanie od starosty, musi odbyć go w ciągu miesiąca, a po jego zakończeniu przedstawić staroście zaświadczenie o jego zakończeniu wraz dowodem uiszczenia opłaty ewidencyjnej w ciągu 6 tygodni.
Po odbyciu kursu redukcyjnego zostaną nam skasowane wszystkie punkty karne. Z takiego kursu będziemy mogli skorzystać tylko raz na 5 lat. W przypadku ponownego przekroczenia 24 punktów karnych w ciągu 5 lat od otrzymania decyzji o skierowaniu na kurs, starosta z urzędu zabierze nam prawo jazdy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *