Inwestycje drogowe za 12,5 mln zł. Radni przyjęli Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami

Na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, która odbyła się 30 marca, radni zapoznali się z planowanymi w tym roku inwestycjami drogowymi. Przyjęli także uchwały, związane z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą i przyjęciem Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami.
W gminie Ostrowiec największa realizowaną inwestycją będzie ?Przebudowa ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Iłżecką do skrzyżowania z ulicą M. Radwana do skrzyżowania z ulicą L. Chrzanowskiego wraz z przebudową ulicy Polnej i Siennieńskiej?. Szacunkowy koszt zadania to 2,7 mln zł, z czego 1,48 mln zł pokryje powiat, a 1,29 mln zł budżet państwa. W gminie Bałtów realizowana będzie inwestycja obejmująca ?Remont drogi powiatowej Bałtów- Lemierze, a w gminie Bodzechów ?Remont drogi powiatowej Bukowie Świrna”. Wartość wszystkich inwestycji drogowych sięgnie ponad 12,5 mln zł.
Radni podjęli także uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz trybu udzielania i rozliczania przez powiat dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
Powiatowy Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2020 określa działania zmierzające do zachowania i poprawy stanu dziedzictwa kultowego i ma się przyczynić do podniesienia świadomości oraz tożsamości kulturowej mieszkańców, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej powiatu, jego promocji w regionie i kraju.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *