Nie wzrosną ceny wody i ścieków

W Ostrowcu Świętokrzyskim nie wzrosną ceny dostarczonej wody i ścieków.
W przypadku przemysłu i usług ceny dostarczonej wody nawet spadną, zaś tylko w przypadku ścieków będą wyższe, ale jedynie o 0,05 zł.
Oznacza to, że ceny wody i ścieków, oferowane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o., należą do najniższych w regionie świętokrzyskim. Rada Miasta nie miała zastrzeżeń do zaproponowanych stawek i przyjęła je jednogłośnie, za co podziękował prezydent miasta.
-Zarząd spółki co prawda proponował podwyżkę, ale po trudnych rozmowach doszliśmy do wniosku, że ceny pozostaną na dotychczasowym poziomie – mówił (podczas sesji Rady Miasta) prezydent Jarosław Górczyński.
Także w ubiegłym roku nie podwyższaliśmy ich. To że nie ma podwyżek, a ceny mamy najniższe w województwie, jest efektem wysiłku przede wszystkim pracowników tej spółki oraz dobrej współpracy z instytucjami miejskimi. Mamy to szczęście, że spółka nadal jest własnością miasta. Niektóre samorządy wyprzedały majątek i są teraz w dużo gorszej sytuacji. Nasza sytuacja jest stabilna.
Zbigniew Foremniak, prezes MWiK Sp. z o.o., podczas prezentacji kierowanej przez siebie spółki wskazał na wzrost jej majątku.
-Majątek spółki w ciągu ostatnich dziesięciu lat zwiększył się z 66,5 mln zł, do wartości 171 mln złotych, głównie dzięki inwestycjom wykonanym w ostatnich latach – mówił prezes Z. Foremniak.
Przypomniał on, że na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego znacznie wzrosła ilość sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tych pierwszych przybyło ponad 50 km, zaś tych drugich blisko 90 km. Prezes wrócił jeszcze do analizy największego zadania inwestycyjnego, jakim było ?Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski?, dzięki któremu wybudowano 25 km nowych sieci, przebudowano magistralę wodociągową, a także zmodernizowano oczyszczalnię ścieków.
-Najtrudniejszym wyzwaniem było osiągniecie efektu ekologicznego i podłączenie 3.521 mieszkańców do sieci. Ten wymógł został spełniony, gdyż uzyskaliśmy liczbę 3.794 nowych użytkowników, przez co trwałość projektu jest zachowana – akcentował prezes Zdzisław Foremniak.
Podczas sesji spółka zaprezentowała również swe plany inwestycyjne, do której należy m.in. rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez zagospodarowanie osadów, monitoring sieci wodociągowej z radiowym opomiarowaniem odbiorców, czy budowa i modernizacji kanalizacji sanitarnej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *