Kolejka po absolwentów szkół zawodowych

Piekarnia Małgorzatka złożyła ofertę młodzieży z ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Na korzystnych  warunkach chce przyjąć na praktyczną naukę zawodu i zatrudnić 5 cukierników oraz 5 piekarzy.  ?Małgorzatce? zależy na wychowaniu zawodowym i związaniu z firmą młodych pracowników. Ofertę piekarni, skierowaną do młodzieży, Andrzej Świć, kierownik Szkolenia Praktycznego w ZS Nr 1, ocenia jako profesjonalną i najciekawszą z tych, jakie wpłynęły w ostatnim czasie do szkoły.
Na tegoroczne Dni Otwarte popularnego Ekonomika przyszło 11 pracodawców, którzy prezentowali swoje firmy i zachęcali ostrowiecką młodzież do podjęcia nauki na kierunkach związanych z branżą spożywczą, handlową, hotelarską, ekonomią i logistyką. Pracodawcy oferowali, co w tym przypadku jest bardzo ważne, praktyczną naukę zawodu u siebie, a po skończeniu szkoły zatrudnienie.
-W tym roku szkolnym uruchomiliśmy klasę wielozawodową w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej – mówi dyrektor Małgorzata Węglewicz. -Takie były, zresztą, sugestie Cechu Rzemiosł Różnych, z którym rozpoczęliśmy współpracę. Trudno jest skompletować pełne klasy w danej dziedzinie, natomiast dzięki nowej ofercie daliśmy szansę wszystkim tym, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w interesującej ich specjalności.
W 36-osobowej klasie wielozawodowej kształcą się m.in. kucharze, cukiernicy, piekarze, stolarze, elektrycy, sprzedawcy, ślusarze. W ramach szkoły zawodowej jest też klasa o specjalności kucharz. Dwa razy w tygodniu młodzież odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawców, w ich fi rmach i zakładach. W pozostałe dni są zajęcia w szkole z przedmiotów ogólnokształcących. Z kolei w ramach kształcenia z przedmiotów zawodowych uczniowie wyjeżdżają na 4 tygodnie do centrów kształcenia praktycznego lub do specjalistycznych ośrodków. Także niektórzy pracodawcy deklarują gotowość wysłania chętnych uczniów na dodatkowe bezpłatne kursy. Oczywiście dotyczy to uczniów, których chcieliby zatrudnić po ukończeniu szkoły.
Od przyszłego roku klasa wielozawodowa funkcjonować będzie już w ramach Branżowej Szkoły I stopnia. W planach jest także utworzenie klasy o specjalności kucharz. Przygotowaniem zawodowym kucharzy zainteresowanych jest bowiem wiele ostrowieckich restauracji, pizzerii, a także ?Bałtowski zapiecek?. Ekonomik nadal będzie więc kształcić młodzież w niszowych specjalnościach. To dobra wiadomość zarówno dla lokalnych firm, jak i dla absolwentów szkół podstawowych.
Dużym zainteresowaniem cieszą się też kierunki nauki w technikum, związane z branżą spożywczą i hotelarską. Od kilku lat najwięcej chętnych jest do klas o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do technik hotelarstwa. W ubiegłym roku spora grupa uczniów hotelarstwa odbyła praktykę zawodową w obiektach na terenie lotniska Balice pod Krakowem.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *