Radni pytają, a starosta odsyła ich do źródeł

Radni powiatowi PiS i Regionu Świętokrzyskiego złożyli wniosek do starosty opatowskiego, Bogusława Włodarczyka o podanie informacji, z jakich środków była drukowana gazeta o drogach i jaki był jej koszt?
Chcieli wiedzieć także, z jakich środków była drukowana czterostronicowa ulotka, zaczynająca się od słów: ?Propaganda jest dobra…? Radni interesują się także spółką Top Creative w Opatowie. A dokładnie tym, czy powiat opatowski i jemu podległe jednostki korzystały z usług tej spółki i jakie kwoty zostały wydane na ten cel?
Spółka ta prowadziła m.in. lokalną telewizję opatowską i została założona w domu jednego z pracowników starostwa. Fakt ten potwierdził pracownik starostwa. Jednocześnie podkreślił, że spółka już w jego domu nie funkcjonuje.
Radni wnioskują także o podanie wyniku finansowego powiatowej spółki Top Medicus za rok 2016. Proszą o podanie bilansu rachunku zysków i strat. Chcą wiedzieć jakie jest zadłużenie spółki Top Medicus na dzień 28 lutego 2017 r. W sferze zainteresowania radnych jest również poprzednia spółka dzierżawiąca opatowski szpital ?Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści? z Katowic.
-Czy spółka ta spłaca długi wykupione przez spółkę Top Medicus – dopytywał m.in. radny Tomasz Staniek. Jeśli tak, to jaka kwota została już spłacona? Czy został wystawiony weksel na 10 mln zł spółce ?Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści??
Starosta opatowski na sesji w ogóle nie odniósł się do żadnego z pytań radnych. Ustawowo miał na to 30 dni.
Radni opozycji podkreślają, że starosta rozporządza publicznymi pieniędzmi i każdy ma prawo wiedzieć, na co są wydawane. Odpowiedzi starosty, które trafi ły do radnych, są raczej zdawkowe i odsyłają do innych źródeł. Jak poinformował starosta, wspomniane ulotki nie były drukowane ze środków finansowych powiatu. Wszystkie kwoty wraz ze wskazaniem zadań, na które otrzymuje powiat z budżetu państwa, są wprowadzane do budżetu na dany rok kalendarzowy. Radni są w posiadaniu materiałów mówiących o kwotach i na co zostały przekazane. Są także dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Powiat, jak i jednostki podległe starostwu nie korzystały z usług Top Creative i ze spółką nie łączą żadne umowy Zespołu Szkół w Ożarowie. O bilansie oraz rachunku zysków i strat spółki Top Medicus za rok 2016 zainteresowani mają sobie przeczytać w Monitorze Sadowym i Gospodarczym w wersji elektronicznej. Starosta nie wie też nic o tym, aby spółka ?Twoje Zdrowie- Lekarze Specjaliści? z siedzibą w Katowicach (wcześniejszy dzierżawca szpitala w Opatowie) spłacała długi wykupione przez powiatową spółkę Top Medicus. Jak poinformował starosta, spółka Twoje Zdrowie znajduje się obecnie w upadłości układowej i obowiązują ją przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.
Starosta potwierdził, że powiat wystawił weksel spółce ?Twoje Zdrowie- Lekarze Specjaliści? na kwotę 10 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *