Cyberataki, agenci, szpiedzy i wywiad gospodarczy

?Wywiad gospodarczy w konkurencyjnej gospodarce rynkowej? ? pod takim tytułem odbędzie się otwarte i bezpłatne dla ostrowczan seminarium, którego organizatorem jest Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Wywiadu Gospodarczego w Warszawie. Seminarium zaplanowano na 2 czerwca, w godzinach 10-14, w auli bloku B. Deklarację uczestnictwa w nim należy nadsyłać pod adres: rektorat@wsbip.edu.pl lub zgłaszać pod telefonem 41-260-40-44. Organizatorzy będą wydawać certyfikaty uczestnictwa w seminarium.
-Skąd pomysł na organizację seminarium? Współczesne przedsiębiorstwo stoi w obliczu wielorakich zagrożeń bezpieczeństwa informacji, które są dynamiczne i zmienne. Działania firm podlegają coraz większym zakłóceniom wskutek ataków wewnętrznych i zewnętrznych –  wyjaśnia dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP, dr Paweł Gotowiecki. -Wzrastają zagrożenia prywatności. Przedsiębiorstwa muszą chronić dane osobowe pracowników i klientów. W coraz większym zakresie muszą się liczyć zagrożeniem cyberprzestępczością. Niebezpieczeństwo to nabiera nowego znaczenia, w czasach coraz większej ingerencji nowoczesnych technologii w środowisko biznesowe.
Jak mówi dr Paweł Gotowiecki, jednym z ważnych współczesnych instrumentów zmagań konkurencyjnych staje się wywiad gospodarczy, który ma wielowiekową tradycję, a obecnie jest wykorzystywany globalnie. Dysponuje unikalnymi narzędziami i metodami gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji, stąd stosowany jest przez wiele przedsiębiorstw i traktowany, jako ważny oręż konkurencyjny. Stał się też istotnym elementem zarządzania. Istnieje pogląd, że przedsiębiorstwo, które potrafi przekuć informację wywiadowczą na działania ofensywne będzie zwyciężało na rynku, zaś te, które się z tym nie uporają znajdą się wśród przegranych.
-Odpowiedzią przedsiębiorstw na rosnące zagrożenia, w tym wywiadem gospodarczym ze strony konkurentów, winno być wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji  – podkreśla P.Gotowiecki. -Ważne jest, aby systemy te były oparte o najlepsze praktyki, zaś rodzaje wprowadzanych zabezpieczeń dobierane w sposób, który minimalizując ryzyko wystąpienia zagrożeń, a jednocześnie nie utrudni funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wszystkie te kwestie zostaną podjęte w trakcie seminarium, na które serdecznie zapraszamy.
Jak się  dowiedzieliśmy, tematyka seminarium obejmie zapoznanie z najistotniejszymi zagrożeniami stojącymi przed współczesnym biznesem. Jego uczestnicy uzyskają lub poszerzą wiedzę z zakresu biznesowego wykorzystania wywiadu gospodarczego oraz projektowania programów, narzędzi i technik wywiadowczych nakierowanych na rozpoznanie konkurenta i otoczenia konkurencyjnego oraz partnerów biznesowych. Zapoznają się z zasadami kształtowania polityki i wdrażania programów bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych, uwzględniających działania z zakresu wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego.
-Seminarium jest adresowane przede wszystkim do kierownictw przedsiębiorstw, osób odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, instytucji, słowem do szefów i pracowników pionów ochrony ? mówi dr P.Gotowiecki. -Seminarium z pewnością może być interesującą ofertą dla pracowników administracji państwowej i samorządowej zatrudnionych w pionach zarządzania kryzysowego.
W czasie seminarium o zagrożeniach globalnych dla prowadzenia biznesu będzie mówił płk dr Krzysztof Surdyk, a o istocie wywiadu gospodarczego, jego celach i zadaniach dr Marek Ciecierski. Piotr Tomaszewski – specjalista z zakresu wywiadu gospodarczego i Waldemar Żak – ekspert ds. wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego opowiedzą z kolei o polityce bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i rozpoznaniu partnerów biznesowych w przedsiębiorstwach. Prelegentami są uznanymi ekspertami i specjalistami w zakresie wywiadu gospodarczego, polityki bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, pełniący kierownicze funkcje w polskim wywiadzie cywilnym i wojskowym po 1989 r. Część z nich to również nauczyciele akademiccy specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego oraz doświadczeni pracownicy służb specjalnych – eksperci w zakresie pozyskiwania informacji i ich ochrony, w tym również ochrony informacji niejawnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *