Polna zmieni się w miejski trakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych na zlecenie Starostwa Powiatowego prowadzi już przebudowę ulicy Polnej.
Przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z ulicą Iłżecką do skrzyżowania z ulicą Radwana. Przebudowie ulegnie także skrzyżowanie z ulicą Siennieńską,  na którym zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna. Koszt prac sięgnie około 2,7 mln zł. Powiat ostrowiecki na realizację przebudowy uzyskał dotację w wysokości 50 proc. kosztów kwalifi kowanych inwestycji z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
DSC_2580Na końcowe efekty prac musimy poczekać do końca września. W czasie przebudowy i remontu, co oczywiste, będą ograniczenia dla ruchu, ale wykonawca nie przewiduje całkowitego zamknięcia odcinka drogi. Przewiduje się prowadzenie ruchu komunikacyjnego jednym pasem drogi. Prace mają być również skoordynowane z prowadzonym remontem Ostrowieckiego Browaru Kultury.
W ramach przebudowy wymieniona zostanie nawierzchnia ulicy wraz z krawężnikami. Komfort korzystania z tej drogi z pewnością będzie odczuwalny. Bezpieczeństwo uczestników ruchu poprawią obustronne szerokie chodniki, ścieżka rowerowa od strony osiedla Słonecznego oraz dwie zatoki autobusowe. Każdy pas drogi będzie mierzył po 3,5 metra. Dotychczasowy postój taksówek zostanie przeniesiony spod Lidla na plac znajdujący się na wysokości obecnego gimnazjum.
Newralgiczna będzie budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Polnej z ulicą Siennieńską, która usprawni w tej części miasta ruch. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego  podjął decyzję o montażu sygnalizacji świetlnej, gdyż włączanie się do ruchu, zwłaszcza spod podporządkowanej ulicy Siennieńskiej od strony osiedla Słonecznego, jest w tym miejscu bardzo utrudniony. Dochodzi do wymuszeń przejazdu. Odczuwają to zwłaszcza kierowcy w godzinach szczytu. Zakłada się wykonanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej czterowylotowej. W przeszłości na tym skrzyżowaniu ulic funkcjonowała sygnalizacja świetlna, która po wyeksploatowaniu się została zdemontowana. Teraz powrót do sygnalizacji upłynni ruch.
W sumie przebudowany zostanie 440-metrowy odcinek ulicy Polnej, ale prace zmierzają również do urządzenia wokół ulicy nowych zieleńców. Przy okazji remontu wykonany zostanie remont kanalizacji deszczowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego, która zakłada demontaż starych słupów i lamp, ułożenie nowego kabla zasilającego, ustawienie nowych słupów oświetleniowych i zamontowanie latarni.
Jak się dowiedzieliśmy na placu budowy, zakres robót obejmuje również przebudowę urządzeń technicznych kolidujących z przebudowywanym odcinkiem ulicy w zakresie gazociągu, linii elektrycznych, telekomunikacyjnych,  światłowodowych oraz regulację uzbrojenia wodnego i kanalizacyjnego.
Nie ulega wątpliwości, że przebudowany ciąg drogowy ulicy Polnej, począwszy od ulicy Iłżeckiej aż do ulicy Chrzanowskiego stworzy nowy układ komunikacyjny  w naszym mieście, zwłaszcza po przebudowie drogi wojewódzkiej 755 wzdłuż ulicy Radwana.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *