Absolutorium dla Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

Głosami 15 „za” radnych koalicji Prawo i Sprawiedliwość – Platforma Obywatelska przy 7 głosach „przeciw” radnych z Klubu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego przyjęto realizację budżetu za 2016 rok i udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego oraz staroście, Zbigniewowi Dudzie.
Radni opozycyjni mówili o tym, że wpływ na ich decyzję o braku akceptacji działań zarządu powiatu ma sytuacja w szpitalu, w którym strata za ubiegły rok wyniosła 4 mln zł, zadłużenie wynosi 33 mln zł i miesięcznie narasta o 1 mln zł. Krytykowali również m.in. politykę kadrową w placówkach oświatowych, fatalny stan budynku, w którym siedzibę ma Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, a także działalność Muzeum Historyczno – Archeologicznego.
Starosta podkreślił, że budżet szpitala  nie ma nic wspólnego z finansami powiatu, których stan jest najlepszy od 2001 roku. Po raz pierwszy wygenerowana została realna nadwyżka w wysokości 3,8 mln zł. Należności długoterminowe i krótkoterminowe w stosunku do roku ubiegłego zmalały co oznacza poprawę ściągalności należności. Powiat ostrowiecki nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań. Zalęgłości z lat ubiegłych, dotyczące m.in. składek ZUS od płac nauczycieli zostały spłacone i są płacone na bieżąco. Kondycja finansowa powiatu uległa, więc zdecydowanej poprawie. Powiat posiada bieżącą płynność finansową i w 2016 roku ani razu nie korzystał z tzw. debetu na koncie. Dług w wysokości 58 mln zł maleje, gdyż spłacane są coraz wyższe raty kredytu. Wciąż najwyższe wydatki w kwocie 56 mln zł kierowane są na oświatę i stanowią 47% budżetu. Starosta mówił także o tym, że zmniejszone zostały o 800 tys. zł wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej. Na inwestycje drogowe powiat wydatkował 9,3 mln zł, z czego 5 mln zł stanowiły środki zewnętrze – z budżetu państwa, dotacji gmin i nadleśnictwa. Wykonano łącznie 13,2 km remontów dróg i prawie 4 km chodników.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *