Jan Główka nowym przewodniczącym Rady przy Muzeum Historyczno-Archeologicznym

Na posiedzeniu nowej, wyłonionej 19 stycznia br., Rady przy Muzeum Historyczno-Archeologicznym wyłoniono jej nowego przewodniczącego. Został nim dr Jan Główka, historyk, na co dzień dyrektor Muzeum Historii Kielc. Zgłoszono także postulat powołania wiceprzewodniczącego, ale będzie to możliwe ? jak zauważył wicestarosta Eligiusz Mich ? po zmianie regulaminu rady.
W skład  Rady przy Muzeum Historyczno-Archeologicznym wchodzą: Eligiusz Mich ? wicestarosta powiatu ostrowieckiego, Piotr Mrugała ?  zastępca dyrektora PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Krystyna Żurek ?  wicedyrektor ZSP w Bodzechowie, dr Katarzyna Pyżewicz ?  Instytut Prahistorii UAM, Wojciech Borkowski ?  przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Paweł Gotowiecki ?  przedstawiciel Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego ?Solidarność i Pamieć?, dr inż. Zenon Duda ?  emerytowany pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki), dr Jan Główka ?  dyrektor Muzeum Historii Kielc.
Wicestarosta Eligiusz Mich podkreśla, że główne cele, które stoją przed muzeum, to wpisanie neolitycznych kopalni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz sfinalizowanie projektu, który został złożony do finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dyrektor muzeum, Włodzimierz Szczałuba, poinformował, że we wrześniu będzie już gotowa ocena formalna wniosku i będzie wiadomo, czy muzeum pozyska zewnętrzne finansowanie. Realizacja projektu pozwoli w  Pałacu Wielopolskich w Częstocicach wymienić pokrycie dachowe i instalację, a także przeprowadzić prace związane z monitoringiem, ścieżką edukacyjną i wystawą w pałacowych piwnicach. Znacznie szersze działania w ramach projektu planowane są w Krzemionkach, a dotyczą udostępnienia podziemnej trasy turystycznej osobom niepełnosprawnym i jej dostosowania dla niewidomych. Zmiany doczekać się mają także ekspozycje w pawilonach naszybowych. W podziemiach ma dojść do wymiany oświetlenia.
W styczniu 2018 roku zostanie złożony wniosek o wpis Krzemionek na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sprawę tę pilotuje ekspert ds. UNESCO, Bary Gamble. W ramach promocji wydany został w polskiej i angielskiej wersji językowej ? we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa – folder ?Krzemionki. Pradziejowe Kopalnie Krzemienia?.
Przewodniczący Rady przy Muzeum Historyczno ? Archeologicznym Jan Główka chce, by program działalności w 2018 roku zbiegł się z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Dyrektor Włodzimierz Szczałuba poinformował, że opracowywana jest koncepcja nowej, stałej wystawy historycznej w Pałacu Wielopolskich, ale znalazła się poza założeniami projektu złożonego do POIiŚ i ze względów finansowych trzeba będzie poczekać z jej realizacją.
Podczas posiedzenia rady mówiono także o turystach zwiedzających placówkę. W 2016 roku Pałac Wielopolskich odwiedziło 5033 osób, z których 2260 zwiedziło wystawy stałe, a 2773 wystawy czasowe. Z kolei Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki odwiedziło 37325 osób. Podkreślono konieczność dalszej promocji muzeum, m.in. w mediach społecznościowych.
Kolejne posiedzenie rady odbędzie się w drugiej połowie września.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *