Krzemionki na forum Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

W Krakowie odbyła się 41 sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jej uczestnicy zapoznali się ze specjalnie wydanym przez ostrowieckie Muzeum Historyczno ? Archeologiczne przy współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w polsko i anglojęzycznej wersji, folderem ?Krzemionki. Pradziejowe Kopalnie Krzemienia?. Wydawnictwo tekstami opatrzyli nasi archeolodzy: Artur Jedynak i Kamil Kaptur, a o projekt graficzny zadbał Piotr Berezowski.
Przypomnijmy, że nasze neolityczne kopalnie starają się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa. W styczniu 2018 roku ostrowieckie muzeum złoży oficjalny wniosek nominacyjny. Nic dziwnego, że po Stambule Krzemionki promują się na kolejnym forum UNESCO w Krakowie.

Włodzimierz Szczałuba, dyrektor muzeum ostrowieckiego: -Styczeń 2018 roku, to wyznaczony termin złożenia wniosku nominacyjnego o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przygotowaniem wniosku zajmuje się ekspert ds. UNESCO ? Bary Gamble. Pod koniec sierpnia ma powstać już jego robocza wersja.
Włodzimierz Szczałuba, dyrektor muzeum ostrowieckiego: -Styczeń 2018 roku, to wyznaczony termin złożenia wniosku nominacyjnego o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przygotowaniem wniosku zajmuje się ekspert ds. UNESCO ? Bary Gamble. Pod koniec sierpnia ma powstać już jego robocza wersja.

Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to coroczne, międzyrządowe spotkania 21 państw członków, dotyczące stosowania w praktyce konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Każda sesja jest wydarzeniem niezwykle prestiżowym w skali światowej. Uczestniczą w nich czołowe osoby ze świata kultury, nauki, polityki, dyplomacji. O wadze wydarzenia niech świadczy fakt, że sesję na Wawelu otworzył prezydent Polski, Andrzej Duda. Jej przedmiotem są decyzje, dotyczące wpisania nowych dóbr kultury i przyrody na Listę światowego dziedzictwa oraz przegląd i ocena ochrony dóbr już wpisanych. Obradom przewodniczy prof. Jacek Purchla, przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa, który podkreśla, że Polska jest krajem szczególnie zaangażowanym w wypełnianie obowiązków konwencji o ochronie światowego dziedzictwa natury i kultury.
W Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa zajął się oceną 34 nominacji miejsc zgłoszonych do wpisania na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tegoroczne nominacje składają się z siedmiu miejsc przyrodniczych i 26 miejsc kulturowych. Komitet przeprowadza również przegląd stanu zachowania 99 obiektów światowego dziedzictwa i 55 obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu. Wśród obiektów nominowanych do wpisu na Listę światowego dziedzictwa w tym roku jest taki obiekt przyrodniczy, jak pierwotne lasy bukowe w Karpatach i innych regionach Europy, a wśród obiektów kulturowych kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach.
krzemionkiMuzeum stara się o poprawienie infrastruktury kopalni dzięki środkom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Krzemionki ubiegają się o 3,3 mln zł. W połączeniu z własnymi środkami dałoby to inwestycje o wartości 5,4 mln zł, głównie polegające na poprawie bezpieczeństwa obiektu, jego ochronnie, monitorowaniu pola górniczego i pawilonów naszybowych, wymianie podziemnego oświetlenia. Muzeum chce poprawić atrakcyjność Krzemionek, nie naruszając autentyzmu i integralności kopalni. Wniosek w Urzędzie Marszałkowskim przeszedł ocenę formalną, teraz czeka do września na merytoryczną.
Przypomnijmy, że Krzemionki znalazły się na polskiej Liście informacyjnej w 2015 r., będącej pierwszym etapem w procesie nominacyjnym. Obecnie przygotowywany jest wniosek nominacyjny dla dobra seryjnego, składający się z kilku komponentów. Poza Krzemionkami są to sąsiadujące z nimi prahistoryczne pola eksploatacyjne ?Borownia? w Rudzie Kościelnej i ?Korycizna? w Wojciechówce oraz posiadająca liczne związki z górnictwem krzemienia osada neolityczna na wzgórzu ?Gawroniec? w Ćmielowie. Celem jest przedstawienie zespołu obiektów, stanowiących połączenie górnictwa z osadnictwem. Jak podkreśla dyrektor W.Szczałuba, poza ?Gawrońcem? wszystkie obiekty wpisane są na listę zabytków. Obecnie muzeum czeka na zgodę od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie badań na polu eksploatacyjnym ?Borowni? w Rudzie Kościelnej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *