Akt oskarżenia dla wójta Tarłowa

Wójt gminy Tarłów będzie musiał bronić się przed sądem.
Prokuratura zarzuciła mu m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy wyborach samorządowych w 2014 r.. Do Sądu Rejonowego w Opatowie wpłynął właśnie akt oskarżenia w tej sprawie.
Wójt nie będzie osamotniony na ławie oskarżonych, gdyż razem z nim zasiądzie także sekretarz gminy i siedem innych osób.
-W dniu 30 czerwca 2017 r. Prokuratura Rejonowa Kielce -Zachód w Kielcach skierowała do Sądu Rejonowego w Opatowie akt oskarżenia przeciwko 9 osobom o przestępstwa związane z wyborami samorządowymi z 2014 r. ?informuje prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Akt oskarżenia skierowany jest przeciwko funkcjonariuszom publicznym, tj. Leszkowi W. – wójtowi gminy Tarłów oraz Robertowi Cz. – sekretarzowi tej gminy, podejrzanym o przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków przy sporządzaniu aktów pełnomocnictw wyborczych, poświadczenie nieprawdy w tych dokumentach i wyłudzenie na ich podstawie poświadczeń nieprawdy w kolejnych dokumentach wyborczych.
Dariuszowi L., pracownikowi Urzędu Gminy w Tarłowie, podejrzanemu o przekraczanie uprawnień poprzez poświadczenie nieprawdy w sporządzonych przez niego dokumentach zarzuca się też wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumentach związanych z wpisaniem ustalonych osób do rejestru wyborców.
Pięciu kolejnym oskarżonym prokuratura zarzuciła użycie podstępu w celu nieprawidłowego sporządzenia dokumentów  wyborczych i dopuszczenia ich do głosowania w wyborach jako pełnomocników ustalonych wyborców.
Jednej osobie zarzucono przywłaszczenie funkcji publicznej, tj. wykorzystanie błędnego przeświadczenia o pełnieniu funkcji
funkcjonariusza publicznego i wykonania czynności związanej z jego funkcją poprzez sporządzenie oświadczenia potwierdzającego zamieszkanie na dokumencie do rejestru wyborców. Z tej grupy dwoje oskarżonych złożyło wnioski o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie im kary bez przeprowadzania rozprawy, a są to w przypadku jednej osoby kara 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 1 rok, a w przypadku drugiej 4 miesięcy ograniczenia wolności.
Za zarzucane oskarżonym czyny grożą kary do 5 lat pozbawienia wolności.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *