Drogi wojewódzkie w budowie

W sierpniu 2017 r. powinna ruszyć budowa ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
dro3Do tego czasu ma być gotowa aktualizacja dokumentacji projektowej, przewidująca budowę pasa wielofunkcyjnego ułatwiającego mieszkańcom zjazd na posesje.
-W czasie przebudowy tego odcinka drogi wojewódzkiej zostanie zachowana przejezdność -zapewnia zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, inż. Karol Rożek. Wykonawcą całej inwestycji jest firma SKANSKA.
Droga wojewódzka w mieście
W mieście na przebudowę czeka najważniejszy i zarazem technicznie najbardziej skomplikowany odcinek drogi wojewódzkiej, tj. od mostu na rzece Kamiennej przez aleję 3 Maja, ul. Denkowską, Radwana do skrzyżowania z aleją Jana Pawła II.
-Mamy już dokumentację techniczną oraz pozwolenia niezbędne do podjęcia tej inwestycji drogowej ?mówi inż. Karol Rożek. Brakuje nadal dokumentacji geodezyjno -prawnej. W związku z tym musieliśmy odstąpić od umowy z wykonawcą. A to z kolei oznacza konieczność ogłoszenia nowego przetargu na wyłonienie firmy, która ten wniosek przygotuje. Po zamknięciu spraw formalnych, za jakieś pół roku przyjdzie czas na dokonanie podsumowania stanu finansów, które mogą zostać przeznaczone na realizację tej drogi, która planowana jest ze środków RPOWŚ 2014 -2020.
Jeśli w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2018 r. znajdą się niezbędne środki, to Zarząd Województwa podejmie decyzję o realizacji tej inwestycji. Po zakończeniu robót, komfort przejazdu przez miasto drogą wojewódzką powinien ulec znacznemu polepszeniu. Powstanie nowy most wantowy na Kamiennej. Stary zostanie wyburzony, a w jego miejsce zbudowany od podstaw nowy. Będzie to most podwieszony na pylonie o trzech pasach ruchu. Ułatwi to zdecydowanie wyjazd z tej części miasta na wiadukt i drogę nr 9.
Skrzyżowanie z ul. Kilińskiego zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną. Obecnie włączenie się do ruchu w aleję 3 Maja jest bardzo utrudnione, a długie kolejki pojazdów oczekujących spędzają sen z powiek mieszkańcom, ale również Pogotowiu Ratunkowemu zlokalizowanemu przy ul. Focha.
Na ul. Okólnej powstanie rondo. Na ulicy Denkowskiej na wysokości magistratu, powstanie rondo tzw. turbinowe dwupasowe. Te dwa ronda zostaną połączone dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Dwa pasy ruchu w każdą stronę zostaną utrzymane aż do skrzyżowania ulic: Radwana i Jana Pawła II.
Droga do Bałtowa
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 754 od skrzyżowania z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim przez Bałtów do granicy z woj. mazowieckim został od dnia 7 marca 2017 r. zamknięty dla ruchu. Od tego czasu nie jest możliwy wjazd w DW 754 od strony DK 79. To wszystko w związku z rozbudową DW 754 Ostrowiec Świętokrzyski ? Bałtów. Utrudnienia potrwają do 31 lipca 2018 r.
-Droga nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski -Bałtów ?Czekarzewice ?granica Województwa Mazowieckiego to droga kat. G z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Jest ona podzielona na trzy odcinki realizacyjne ?mówi zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, inż. Karol Rożek.
Wykonanie odcinka od alei Jana Pawła II do ul. Samsonowicza jest przewidziane w systemie ?Zaprojektuj i zbuduj?. Będzie to droga trzypasowa, przy czym pas środkowy, tzw. wielofunkcyjny, jest przewidziany dla ułatwienia skręcania i do zjazdów na posesje. Do sierpnia 2017 r. ma potrwać uzgadnianie koncepcji, po czym wykonawca rozpocznie roboty na tym odcinku. Powstanie też kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Przebudowane zostaną urządzenia, które kolidują z nową drogą. Będą zatoki autobusowe. Ten odcinek otwiera skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przy alei Jana Pawła II, a zamyka rondo przy ul. Samsonowicza.
Drugi odcinek tej drogi to odcinek w miejscowości Okół. Po zaktualizowaniu dokumentacji, uzyskano nowe pozwolenie na realizację. Wykonawca wszedł już na teren budowy. Trzeci odcinek, rozbudowywanej drogi, składa się z 2 odcinków, tj. od ul. Samsonowicza do Okołu i od Okołu przez Czekarzewice do granicy z Województwem Mazowieckim. Przeprowadzona została wycinka drzew, aby zdążyć przed okresem lęgowym ptactwa. W okresie zimowym wykonywane były też roboty kanalizacyjne, przezbrajanie terenu, instalacja sieci elektrycznej. Trwają jeszcze roboty przygotowawcze pod wykonanie nawierzchni drogowej.
Cały odcinek przebudowywanej drogi wojewódzkiej od Ostrowca przez Bałtów do granicy województwa mazowieckiego mierzy 27 kilometrów.
-Obecnie wykonywane są prace związane z ciągiem głównym, czyli podbudową drogi z mieszanki mineralno -cementowo ?emulsyjnej oraz mineralno ?cementowo ?asfaltowej ?podkreśla inż. Karol Rożek. Roboty związane z wykonaniem podbudowy drogi rozpoczną się niebawem także w miejscowości Okół. Wyburzony został już obiekt mostowy w Bałtowie. Trwają prace przy wylaniu przyczółka. Obiekt będzie gotowy we wrześniu. W październiku będzie już można tamtędy przejechać. Wzdłuż całej drogi przebudowywana jest także kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, usuwane są tzw. kolizje. Poważnym utrudnieniem dla wykonawcy było ujawnienie w rejonie Okołu cmentarzyska z XVIII wieku. Wykopano cały szereg szkieletów, na teren wkroczyli więc archeologowie. Na szczęście nie stanowi to zagrożenia dla terminowego zakończenia prac drogowych.
Obwodnica Ćmielowa
dro2Trwają prace przy budowie obwodnicy Ćmielowa oraz brakującego odcinka drogi Ćmielów ?Julianów. Wykonawcą robót, których wartość przekracza 55 mln zł, jest Skanska. Wszystkie prace mają być zakończone do 30 czerwca 2018 r.
-Na tzw. starodrożu roboty nawierzchniowe praktycznie zostały zrealizowane wraz z budową przejść dla zwierząt oraz wszelkich przepustów ?mówi inż. Karol Rożek. Na tym odcinku przewidziane są dwa przejścia dla zwierząt dość dużych rozmiarów. Wykonano podstawowe warstwy bitumiczne, brakuje jedynie warstwy ścieralnej oraz oznakowania. Zakres robót udało się już zrealizować, także drogi serwisowe oraz ścieżki rowerowe. Trwają roboty wykończeniowe związane z budową zjazdów. W sierpniu powinniśmy zakończyć zakres robót podstawowych na 4-kilometrowym odcinku starodroża.

Na obwodnicy Ćmielowa trwają roboty ziemne oraz wstępne roboty związane z wykonaniem podbudowy pod warstwy konstrukcyjne. Jest tam duża ilość robót ziemnych, zarówno wykopów, jak i nasypów. Wykonano również palowanie pod wiadukt nad ul. Raciborskiego. Trwają roboty palowe na pozostałych obiektach drogowych. Wykonano wszystkie przezbrojenia, jeśli chodzi o sieci energetyczne i teletechniczne. W tym roku powinna być położona przynajmniej pierwsza warstwa bitumiczna. W przyszłym roku położona zostanie warstwa ścieralna i będą wykonywane roboty wykończeniowe.
-Na obwodnicy Ćmielowa opóźnienia zostały spowodowane głównie pracami archeologicznymi -mówi zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji, inż. Karol Rożek. Decyzją konserwatora zakres tych prac został dodatkowo rozszerzony. Jeszcze w tym roku powinna się rozpocząć budowa nowej bazy drogowej w Ćmielowie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *