?Czerwonym tramwajem do Przystanku Niepodległość?

W Muzeum Historyczno ? Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki na Sudole możemy, dzięki uprzejmości Piotra Wdowiaka, oglądać wystawę jego autorstwa ?Czerwonym tramwajem do Przystanku Niepodległość?.
-Wystawa przybliża postać Marszałka Józefa Piłsudskiego ? syna Ziemi Wileńskiej i Żmudzkiej oraz wielkiego patrioty Polski i Litwy ? mówi kustosz ostrowieckiego muzeum, Marek Wójcicki. -Był kluczową postacią okresu odradzania, obrony i kształtowania niepodległej Polski. Rosja carska rodzinę przyszłego Marszałka Polski pozbawiła szlachectwa, stanowisk oraz nazwiska ? z Piłsudzkich zmieniono pisownię na Piłsudskich. Józef Piłsudski marząc o niepodległej Polsce stworzył ideę Międzymorza, koalicji państw (narodów) leżących pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym. Jednak idea ta została odrzucona przez Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Był jednym z głównych twórców odrodzonej Polski, a później – w II Rzeczypospolitej – piastował szereg najważniejszych funkcji państwowych, np. Naczelnika Państwa, Marszałka Polski i premiera rządu.

DSC_6584
Jak podkreśla, M.Wójcicki, niegdysiejszy Komendant, Brygadier (z okresu walk legionowych) był niezmiernie oddany rodzinnej ziemi wileńskiej, gdzie zgodnie z testamentem Marszałka spoczęło Jego serce u stóp ukochanej Matki. To właśnie Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie jest jednym z najważniejszych miejsc polskiego dziedzictwa dla Polaków z Litwy i Macierzy. Bywa ono regularnie bezczeszczone przez wandali i politycznych awanturników, co sprawia, że postać Marszałka, przede wszystkim przez zajęcie Wilna przez generała Lucjana Żeligowskiego w roku 1920 pozostaje kwestią sporną w stosunkach polsko-litewskich.
Wystawa ?Czerwonym tramwajem do Przystanku Niepodległość? będzie eksponowana do 30 września.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *