Żeby Pałac Wielopolskich był jak pałac, a Krzemionki światowym dziedzictwem

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim 4 maja złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu ?Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich? z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury. Wartość całego projektu to niemal 11 mln 165 tys. zł i będzie on realizowany w latach 2017 -2019. Powiat Ostrowiecki zabezpieczył w budżecie na ten cel 3 mln 450 tys. zł.
We wrześniu zostanie podjęta decyzja, czy wniosek dostanie dofinansowanie. Władze powiatu i dyrekcja muzeum uważają, że inwestycje są niezbędne zarówno w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach, jak również na terenie rezerwatu „Krzemionki”, który ubiega się o wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
-Wniosek muzeum został włączony do tzw. Kontraktu Terytorialnego, a ?Krzemionki? zostały oficjalnym kolejnym kandydatem polskim do wpisu na listę UNESCO, co znacznie zwiększa nasze szanse na uzyskanie środków ? mówi Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki.
Pozyskanie środków pozwoli w Pałacu Wielopolskich na wykonanie elewacji, renowację tynków, a także osuszenie fundamentów i przeprowadzenie remontu dachu. W pałacu planuje się również modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz roboty przy fundamentach, ścianach i schodach, a także remont tarasów, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i alarmowej z monitoringiem wizyjnym, przebudowę wnętrz, remont podłóg i wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej. Natomiast w parku mają być wykonane m.in. drogi i ciągi piesze z montażem ścieżki edukacyjnej.
Hitem może okazać się przygotowanie ekspozycji dymarek w parku Pałacu Wielopolskich, które zostały zasypane. Planujemy je odkopać, osłonić przezroczystym materiałem, jak szkło czy plastik i zabudować wiatą. Będzie to niewątpliwa, dodatkowa atrakcja muzeum.
Z kolei w Krzemionkach ma być przebudowany Domek Archeologa. Przebudowa Domku Archeologa ma na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu, dawnej bazy ekspedycji archeologicznych w Krzemionkach. W dwóch pomieszczeniach powstanie wystawa poświęcona  historii  badań  w  Krzemionkach, a  dwa  kolejne  zostaną  przebudowane  w  jedno większe  z przeznaczeniem   na   lekcje   i   warsztaty   muzealne. Położona zostanie nowa, wewnętrzna sieć elektryczna i światłowodowa. Przebudowie ulegnie budynek gospodarczy, który służył będzie obsłudze ruchu turystycznego. Rozbiórce poddane zostaną trzy budynki składowe, a modernizacji dwa pawilony nad szybami kopalnianymi, Zenon i Stefan. Pojawi się nowa, stała wystawa archeologiczna oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych z windą do części trasy podziemnej. Infrastruktura muzeum dostosowana zostanie do potrzeb osób z dysfunkcjami mowy, słuchu i wzroku. Obiekt  będzie  przygotowany  do  zwiedzania  m.in.  poprzez  zakup  aplikacji  mobilnej  i montaż beaconów. Wydane zostaną również przewodniki w ?języku? Braille?a. Podziemna trasa turystyczna zyska nowe oświetlenie, a cały obiekt monitoring wizyjny.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *