„Budujemy dla Was”

Wiele gminnych dróg jest obecnie budowanych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.
Największy front robót obejmuje ulicę Rzeczki, do finału zbliża  się natomiast ulica Las Rzeczki, z kolei rozpoczęta została budowa drogi bocznej od Kilińskiego.
Rzeczki z objazdami
Nie ustaje tempo prac przy budowie ulicy Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wykonawca dba o szybkie tempo prac, tak aby skończyć inwestycję jeszcze przed planowanym terminem, tj. przed 31 października 2017 r. Na czas robót, na całym odcinku ul. Rzeczki objętym rozbudową, została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ruch pojazdów, z wyłączeniem dojazdu do posesji i pojazdów służb ratowniczych, został poprowadzony objazdem zgodnie z obowiązującym w terenie oznakowaniem.
-Cieszę się z dobrego tempa prac i jednocześnie pragnę przeprosić za utrudnienia, a także poprosić mieszkańców o wyrozumiałość ? mówi prezydent miasta, Jarosław Górczyński. ? Realizowana inwestycja, to jedna z tych, na którą nasi mieszkańcy czekali od lat. Temat ten powracał w licznych pismach, monitach oraz podczas corocznych spotkań sprawozdawczych rad osiedlowych. To ważne dla naszego miasta zadanie, przynajmniej z kilku powodów. Budowa tego odcinka drogi to kolejny etap budowy tzw. Północnej obwodnicy miasta, która pozwoli wyprowadzić ruch ciężki z centrum miasta oraz ułatwi komunikację między peryferyjnymi dzielnicami miasta.
Także mieszkańcy Gutwinu oraz odwiedzający ten malowniczy zakątek miasta przyjezdni będą mogli wreszcie przemieszczać się w komfortowych warunkach bez ryzyka uszkodzenia auta. ? dodał prezydent miasta, Jarosław Górczyński.
Przypomnijmy, że zadanie warte 7 milionów 441 tysięcy złotych realizuje fi rma TRAKT S.A. z Kielc. Jest ono częścią inwestycji ?Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza.? To ważne i strategiczne zadanie, które docelowo udrożni komunikację w tej części Ostrowca Świętokrzyskiego.
Obecnie powstaje odcinek o długości półtora kilometra wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kraszewskiego z ulicą Iłżecką oraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu tych ulic. Wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe oraz cztery zatoki autobusowe. Prace obejmują również budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci wodociągowej i energetycznej, urządzeń teletechnicznych, a także przebudowę sieci gazowej. W 2018 roku rozpocznie się remont kolejnego odcinka ulicy Rzeczki, a w planach jest także następny, który dokończy budowę północnej obwodnicy miasta. Obecnie wykupywane są grunty pod tę inwestycję.
Las Rzeczki na finiszu
was1W decydującą fazę wchodzą prace przy ulicy Las Rzeczki. Ostrowieckie Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które jest wykonawcą, rozpoczęło ostateczne odliczanie przed zakończeniem prac.
-Chcę szczególnie podziękować naszej spółce, która wykona przedsięwzięcie na miesiąc przed zaplanowanym terminem oddania – przyznaje prezydent Jarosław Górczyński. Firma jest dosprzętowiona, dzięki czemu udało się inwestycję zrealizować szybciej, zachowując wysoką jakość prac.
– Na plac budowy weszliśmy w marcu, a dziś jesteśmy już na ukończeniu – przyznaje Mirosław Sławek, prezes MPRD. Najbliższe dni pochłoną wykonanie warstwy ścieralnej, a później zostanie nam już tylko kosmetyka, tj. oznakowanie poziome i pionowe, a także aranżacja terenów zielonych.
Prace objęły budowę ponad 1 km drogi Las Rzeczki, zaś wykonanie dalszego jej odcinka zostało zaplanowane na kolejne lata.
Boczna od Kilińskiego też w budowie
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych jest też wykonawcą ulicy bocznej od Kilińskiego. Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej ulicy o długości 496mb wraz z miejscami parkingowymi, zjazdami do posesji z kostki brukowej, budową kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, z włączeniem do Cieku Denkowskiego oraz budową wydzielonego oświetlenia ulicznego w technologii LED.
Wartość tego przedsięwzięcia w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe określona została na kwotę 1.416.990,58 zł brutto. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim, a jego finał został zaplanowany ma 31 lipca 2018 r.
Pamiętajmy, że ulica Rzeczki jest to jedna z największych, ale nie jedyna realizowana obecnie w naszym mieście inwestycja drogowa – mówi prezydent Ostrowca, Jarosław Górczyński. -Myślimy kompleksowo o systemie dróg w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po wybudowanym od nowa odcinku ulicy Chrzanowskiego, w tej części miasta rozpoczęliśmy prace przy ulicy bocznej od ul. J. Kilińskiego, a na Osiedlu Rosochy przystępujemy do budowy odcinka ulicy Jutrzenki. To tylko część zmian na lepsze w infrastrukturze miasta. Dzięki podjętym działaniom i wsparciu ze strony Marszałka wreszcie doczekaliśmy się rozpoczęcia prac przy przebudowie głównego ciągu komunikacyjnego w centrum miasta. Zakończono remont Traugutta, trwają prace projektowe pod przebudowę: Alei 3 Maja, Okólnej, Denkowskiej i Radwana oraz prowadzona jest rozbudowa ulicy Bałtowskiej. Dzięki temu centrum zyska wreszcie oblicze na miarę XXI wieku. Miasto zmienia się dla naszych mieszkańców. Budujemy dla Was.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *