W Kunowie powstanie Dzienny Dom ?Senior+?

Trwają przygotowania pomieszczeń na Dzienny Dom ?Senior+? w ramach Programu Wieloletniego na lata 2015 – 2020, który będzie prowadzony przez Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie.Jego działalność polegać będzie na realizacji podstawowych usług dotyczących udzielania pomocy w codziennych czynnościach, dostosowanych do potrzeb seniorów. Będą to usługi socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno -oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo -rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz usługi z zakresu terapii zajęciowej.
Programem zostanie objęte docelowo 20 osób. Dom będzie zapewniał co najmniej 8-godzinną ofertę w dniach od poniedziałku do piątku. Po zakończeniu prac przygotowawczych zostanie zakupione wyposażenie. Prowadzenie domu jest współfinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity koszt zadania to 221.617,82 zł, z czego kwota dotacji stanowi 78,80 proc.

lł
Lech Łodej, burmistrz Kunowa: -Pomimo generowania trzyletnich kosztów stałych, realizacja tego zadania jest niezwykle ważna wobec zjawiska starzenia się lokalnej społeczności.

Obecnie w gminie znajduje się 619 kobiet i 569 mężczyzn powyżej 60 roku życia. 70 lat przekroczyło 386 kobiet i 240 mężczyzn, zaś 80 rok życia – 278 kobiet i 106 mężczyzn. Gminę zamieszkują również 33 kobiety, które osiągnęły 90. rok życia oraz 6 mężczyzn w tym wieku.
Potrzeba utworzenia Domu ?Senior+? została zdiagnozowana w dokumentach strategicznych. Dane wskazują, że rozwijanie usług dla osób starszych jest jednym z najważniejszych zadań szeroko rozumianej polityki społecznej, a nawet koniecznością. Stąd też gmina wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób starszych, poprzez utworzenie miejsca, gdzie nie tylko będą mogły one spędzać wolny czas, ale także realizować siebie i otrzymać wsparcie w rozwiązaniu ich  codziennych problemów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *