?Krzemionki? idą do sądu

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Krzemionki? w Ostrowcu Świętokrzyskim pozywa do sądu Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego po tym, jak ten odrzucił jej projekt na termomodernizację obiektów.
Przypomnijmy, że wniosek ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Krzemionki?, który opiewał na 3 mln zł przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ale na weryfikacji merytorycznej dopatrzono się nieprawidłowości, z czym nie zgadzają się władze spółdzielni. Projekt obejmował termomodernizację budynków wielorodzinnych na os. Rosochy 8, 9, 10, 74, 79.
– Żądamy uchylenia krzywdzącej dla nas decyzji, a także stwierdzenia, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo- mówi z-ca prezesa ds. Gospodarki Zasobami ?Krzemionek? Mirosław Kaczmarczyk. Tym samym chcemy przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, a także zwrotu kosztów postępowania.
Upraszczając Urząd Marszałkowski zarzucił ?Krzemionkom?, że nie mogą zagwarantować wymagalnej trwałości projektu. Te z takimi zarzutami się nie zgadzają.
-Zarzut niezgodności oświadczenia o zapewnieniu trwałości projektu z treścią art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest w pełni chybiony – uważa Mirosław Kaczmarczyk.  Pogląd reprezentowany przez urząd na podstawie pozakonkursowych okoliczności ma na celu jedynie faktyczne wykluczenie nas z grona beneficjentów i nie znajduje oparcia w dokumentach konkursowych. Stanowisko urzędu oparto na niewłaściwej interpretacji norm i nie może uzasadniać negatywnej oceny wniosku.
Zagadnienie trwałości projektu jest w moim przekonaniu i w odniesieniu do stawianych wnioskom wymagań zagadnieniem abstrakcyjnym.
W piśmie skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ?Krzemionki?, jako przykład podają podobny konkurs z województwa podkarpackiego, gdzie tamtejsze spółdzielnie mieszkaniowe otrzymały środki. Dziwią się też, że w przypadku województwa świętokrzyskiego nie przyznano dofinansowania żadnej spółdzielni, argumentując odmowną decyzję brakiem zachowania trwałości projektu.
-Spółdzielnie Mieszkaniowe nie są dyskryminowane i mogą aplikować o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 na termomodernizację budynków mieszkalnych, spełniając powyższe warunki konkursu -wyjaśnia Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Jednak Spółdzielnia Krzemionki w odpowiedzi na pismo w sprawie uzupełnienia projektu nie przedstawiła dokumentów potwierdzających dostateczne umocowanie do samodzielnego rozporządzania nieruchomością w celach termodernizacyjnych, co było głównym powodem odrzucenia wniosku. Urząd Marszałkowski ponadto zaproponował, aby spełniając warunki konkursu spółdzielnia ?Krzemionki? ubiegała się o dofinansowanie w ramach kolejnego naboru, który rozpoczyna się 29 grudnia 2017 i kończy 30 marca 2018 r.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “?Krzemionki? idą do sądu

  • 5 października 2017 at 14:25
    Permalink

    U jeszcze jedno nie ma środków dla SM w Świętokrzyskim. Kaczmarczyk Mirosław.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *