I Ostrowiecka Konferencja Nauki i Biznesu (zdjęcia)

Z inicjatywy prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyła się dzisiejsza I Ostrowiecka Konferencja Nauki i Biznesu. We wnętrzach Hotelu Red zaproszeni goście dyskutowali  m.in. nad  kondycją ostrowieckich firm,  zapotrzebowaniu na kierunkowo wykształconych pracowników, praktycznych aspektach inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych  oraz możliwościach jakie daje nasze miasto obecnym i nowym przedsiębiorcom. Wśród prelegentów znalazły się osoby zajmujące się zarządzaniem w firmach, odpowiedzialne za wdrażanie nowych technologii oraz przedstawiciele zakładów przemysłowych. Konferencja pokazała, że biznes w dzisiejszych czasach musi iść w parze z nauką. Wiele mówiono o zamianie energii i źródłach odnawialnych i ważności nauki dla rozwoju przemysłu. Zwieńczeniem spotkania było podpisanie porozumienia między prezydentem miasta Jarosławem Górczyńskim, Świętokrzyską Izbą Gospodarczą, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *