Zapraszamy! W Ostrowcu bezpiecznie!

Mamy dobrą wiadomość z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego! Otóż, wszyscy sternicy służb, dbających o nasze bezpieczeństwo, są jednomyślni: w Ostrowcu i na terenie powiatu ostrowieckiego nie czyhają na nas większe niebezpieczeństwa, oczywiście pod warunkiem, że nie postaramy się sami o to, by było inaczej?
Na terenie powiatu ostrowieckiego w I półroczu tego roku odnotowano znacznie mniej rozbojów, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na tym samym poziomie utrzymała się liczba zgwałceń i spraw prowadzonych przeciwko nietrzeźwym kierowcom. Wzrosła natomiast liczba prowadzonych spraw przeciwko znęcaniu się fizycznemu i psychicznemu. Według danych Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, analiza statystyczna nie daje podstaw do wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków, aby któraś z kategorii przestępstw znacznie wzrosła w stosunku do lat ubiegłych i wymknęła się spod prokuratorskiej kontroli. Duża ilość aktów oskarżenia i osób oskarżonych jest wykładnikiem dobrej pracy wykrywczej ostrowieckich policjantów.

DSC_1238Cezary Skalmierski, Prokurator Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim: -Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrowieckiego pozostaje na tym samym poziomie od 2014 roku i nie ulega pogorszeniu.

Policja podaje z kolei, że najczęściej dochodzi do takich przestępstw, jak kradzieże, w tym aut i z włamaniem, rozbojów, bójek i pobić, uszkodzeń mienia i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. W I półroczu tego roku zatrzymano 39 ich sprawców na gorącym uczynku, a wykrywalność przestępstw w tym okresie wzrosła do analogicznego okresu roku ubiegłego z 44 do 54 %. Co ciekawe, co 13 czyn o charakterze przestępstwa popełniony został przez osoby nieletnie. Wzrosła nieznacznie liczba ujawnionych nietrzeźwych kierowców oraz osób pokrzywdzonych przemocą domową. Tylko w I półroczu br. policjanci sporządzili 156 ?Niebieskich Kart?. Policjanci twierdzą, że średni czas podjęcia przez nich interwencji w obszarze miejskim wynosi 12 min. 39 sek. (w pilnych przypadkach 7 minut), a w obszarze wiejskim 15 min. 55 sek.

DSC_1241Zbigniew Wilk, komendant Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim: -Pomimo braków kadrowych, a konkretnie 15 osób w podstawowych pionach komendy, z roku na rok poziom bezpieczeństwa na naszym terenie poprawia się.

Strażacy natomiast nie mają wątpliwości, że z blisko 600 podjętych w I półroczu tego roku interwencji najgroźniejsze związane były z pożarami, których odnotowano 308, w tym na szczęście przeważnie małych. Martwią się jednak, że aż w 242 przypadkach ich źródłem było podpalenie i to umyślne, w tym aż 105 spowodowanych tzw. wypaleniem traw. Obliczyli, że pożar w naszym regionie wybuchał w tym okresie średnio co 14 godzin. Strażacy aż 52 razy wjeżdżali do zdarzeń wynikłych na drodze, czy to wypadków, czy większych stłuczek. Abyśmy się czuli jeszcze bardziej bezpiecznie, strażacy zamierzają rozwinąć udział w szkoleniach, obejmujących także ratownictwo medyczne.

DSC_1247Robert Grudzień, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim: -Z wszystkich 971 dotychczasowych w tym roku zdarzeń aż 63 i to tylko w ciągu dwóch dni wywołał orkan ?Ksawery?. Wszystkie te zdarzenia zostały przez nas opanowane, łącznie z kryzysową sytuacją w szpitalu, w którym doszło do skażenia wody.

W opinii strażników miejskich, większość wykroczeń na terenie miasta polega na negatywnym zachowaniu, łamiącymi zasady ładu i porządku prawnego, zakłócaniu odpoczynku, wybrykach chuligańskich i wandalizmie, a także na nie utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Z ponad 8 tys. interwencji w I półroczu tego roku ponad 3 tys. podjęli po zgłoszeniach mieszkańców. Ujawnili 1993 wykroczenia i nałożyli 313 mandatów. Najczęściej interweniują na osiedlach Ogrody i Słoneczne, a także przy ulicy Starokunowskiej i na targowisku miejskim.

DSC_1251Andrzej Kaniewski, komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim: -Najczęściej interweniujemy w związku z zakłóceniem ciszy nocnej, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych i nieobyczajnym zachowaniem. Skupiamy się na działaniach profilaktycznych w szkołach, pomagamy mieszkańcom w trudnych warunkach zimowych, chociażby osobom bezdomnym.

W II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim najwięcej spraw prowadzono przeciwko osobom prowadzącym pojazdy w stanie nietrzeźwości, występującym przeciw mieniu, rodzinie i opiece, a także biorącym udział w wypadkach drogowych i łamiących ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.
Paweł Szczygieł, kierownik Zarządu Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zapewnia nas z kolei, że jedynie na przełomie kwietnia i maja mieliśmy do czynienia z zagrożeniem powodziowym. Obecnie pogoda dopisuje, mamy sytuację stabilną, a parametry na naszych zbiornikach wodnych są bezpieczne. Koryta rzek Kamiennej, Świśliny i Pokrzywianki są udrożnione.
Wychodzi więc na to, że poczucie  bezpieczeństwa u ostrowczan jest duże. Radny Krzysztof Huszaluk – przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Ostrowieckiego mówi, że do pełni szczęścia brakuje lądowiska dla helikopterów medycznych tak, aby nasze życie mogło być ratowane jak najszybciej. Radny Hubert Żądło dodaje, że przydałby się także należyty system powiadamiania mieszkańców, np. za pomocą SMS, o różnych zagrożeniach, występujących chociażby z brakiem energii.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *