Pożądana konsolidacja i współpraca podmiotów turystycznych

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim opracowuje nowoczesny ?Program Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego 2020+?.
Wysiłki te wspiera Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, mający na swym koncie budowę strategii turystycznej m.in. dla Krainy Wielkich Jezior.
W ubiegłym tygodniu Instytut zapoznał przedstawicieli samorządów i gmin powiatu ostrowieckiego, podmiotów turystycznych i ich zarządców, a także towarzystw krajoznawczych, firm  transportowych i gastronomicznych oraz stowarzyszeń promujących ruch turystyczny z założeniami programu i poprowadził warsztaty, podczas których wiele mówiono o współpracy i koordynacji działań na rzecz wspierania turystyki.

mapa
Bożena Tylikowska i Marek Karłowski z Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia podkreślają, że kompleks w Bałtowie, muzeum w Krzemionkach oraz fabryka porcelany A.S. w Ćmielowie są z całą pewnością lokomotywami turystycznego rynku w powiecie ostrowieckim i to na tych obiektach powinna opierać się promocja. Oczywistym atutem są walory naturalne powiatu z obszarami chronionymi. Powiat ostrowiecki ma korzystne uwarunkowania zewnętrze. Otoczenie sprzyja tworzeniu produktów turystycznych i rozwojowi turystyki.
?Wynika to z bliskości miejsc dużego ruchu turystycznego ? podkreśla M.Karłowski. -Trzeba, po prostu, powiązać umiejętnie te elementy ze sobą. Turysta nie rozróżnia granic administracyjnych. Porusza się w pewnym obszarze atrakcji, budując swój pomysł na pobyt i zwiedzenia danego miejsca. Naszym zadaniem jest powiązanie szeregu elementów z otoczenia zewnętrznego tak, aby turyści, którzy będą zwiedzać atrakcje powiatu ostrowieckiego, zostawiali tu pieniądze. Sednem całej strategii jest wykreowanie takiego powiązania, by podmioty turystyczne mogły stale liczyć na wsparcie publiczno ? prywatne.
-Ważne jest dostrzeżenie różnic miedzy atrakcją turystyczną, a miejscem turystycznym ? podkreśla Bożena Tylikowska. ?Z pewnością powiatowi ostrowieckiemu nie brakuje atrakcji turystycznych,  ale niezwykle ważne jest dobre zarządzanie produktem turystycznym i dostosowanie infrastruktury do potrzeb turystów.
-Plan działania jest dokumentem określającym skuteczne wykorzystanie potencjału turystycznego powiatu ostrowieckiego ? mówi Marek Karłowski.
Podczas warsztatów podkreślano, że nowa strategia promocji turystyki powinna powiązać atrakcje turystyczne ze sobą i zapewnić turystom jak najlepszą komunikację między nimi. Bożena Tylikowska wskazała na konieczność konsolidacji i współpracy podmiotów turystycznych. Mogą ją w ściślejszy sposób tworzyć podmioty lokalne, jak gmina, powiat, lokalne grupy działania, a w szerszym tle oś współpracy samorządowej w ramach porozumienia miast północnej części województwa ?Trójmiasto nad Kamienną?. Bez otwarcia się poszczególnych podmiotów na współpracę tworzenie konkurencyjnego rynku turystycznego na obszarze występowania atrakcji turystycznych może spalić na panewce. Dlatego tak ważne ze strony powiatu ostrowieckiego są podejmowane działania promocyjne, przyciągające turystów do odwiedzin naszego regionu i wsparcie samorządu przy rozwoju infrastruktury turystycznej. Słowem, pomoc samorządu powiatowego w rozwoju turystyki ma polegać na wspomaganiu podmiotów zarządzających atrakcjami, koordynowaniu ich działań i inicjowaniu wydarzeń i przedsięwzięć promocyjnych.
Ostrowiec Świętokrzyski, jako miasto powiatowe, jest miejscem węzłowym dla rynku turystycznego. Samo w sobie nie posiada atrakcji turystycznych, ale imponująca jest na jego terenie liczba placówek kultury, miejsc noclegowych i gastronomicznych z ciągle wzbogacaną ofertą.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *