Zagłosujmy na czujniki jakości powietrza dla Ostrowca Świętokrzyskiego

Smog to jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce.
4 ze 100 miast o największym stężeniu zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju znajduje się w województwie świętokrzyskim. Dlatego Aviva przygotowała kampanię społeczno- edukacyjną ?Wiem, czym oddycham?, w ramach której zwiększy o 300 liczbę zewnętrznych czujników monitorujących jakość powietrza w Polsce. Do 10 grudnia mieszkańcy świętokrzyskiego mogą głosować na lokalizacje w swoim regionie, w których zostaną zamontowane urządzenia.
Główną częścią projektu jest konkurs ?Wiem, czym oddycham?, skierowany do lokalnych społeczności. W jego ramach Aviva powiększy o 300 urządzeń sieć zewnętrznych czujników fi rmy Airly, monitorujących jakość powietrza w całej Polsce. Urządzenia te ?na żywo? przesyłają dane dotyczące stężenia zanieczyszczeń w atmosferze, które można śledzić na komputerze lub smartfonie. 150 czujników jest właśnie montowanych na placówkach Avivy i Expandera w całej Polsce, w tym 4 w województwie świętokrzyskim. Kolejnych 150 urządzeń zostanie nieodpłatnie udostępnionych w konkursie Fundacji Aviva.
Od 14 listopada do 10 grudnia na stronie www.wiemczymoddycham. pl każdy może zgłosić miejsce, w którym ma zostać umieszczony zewnętrzny czujnik. Fundacja zaprasza do udziału w akcji mieszkańców Świętokrzyskiego, którzy chcą wiedzieć, czym oddychają, a także przedszkola, szkoły, świetlice, gminy, organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z województwa. Jednocześnie rozpoczyna się głosowanie internetowe, które też potrwa do 10 grudnia. 100 czujników zostanie zamontowanych w lokalizacjach z największą liczbą głosów. Dlatego, im więcej głosów zdobędą miejsca z województwa świętokrzyskiego, tym więcej czujników zostanie zamontowanych w regionie. Dodatkowo, Fundacja Aviva wskaże kolejne 50 lokalizacji z puli zgłoszonych w konkursie, aby uzupełnić luki w sieci czujników na mapie Polski. Na stronie www.wiemczymoddycham.pl, poza formularzem konkursowym, internauci znajdą również materiały edukacyjne oraz poradnikowe, dotyczące zjawiska smogu i praktycznych sposobów przeciwdziałania jego szkodliwemu wpływowi na zdrowie.
Jeden z czujników jakości powietrza już funkcjonuje w Ostrowcu Świętokrzyskim w biurze Avivy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *