Powstanie ośrodek terapii i uzależnień oraz dochodzenia do trzeźwości

Uruchomiony zostanie ośrodek terapii i uzależnień oraz dochodzenia do trzeźwości. Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda wyraża zadowolenie i podkreśla, że te optymistyczne wieści są wynikiem dobrej współpracy z parlamentarzystami, która zaowocuje wkrótce kolejną inwestycją w służbie zdrowia.
Nasi parlamentarzyści ? senator Jarosław Rusiecki i poseł Andrzej Kryj poinformowali, że złożona poprawka regionalna do budżetu państwa na 2018 rok w wysokości 800 tys. zł gwarantuje ostrowieckiemu szpitalowi środki na budowę nowego pawilonu. Do ośrodka będą przewożone osoby pijane, by móc tam pod opieką lekarzy wytrzeźwieć i zyskać poradę terapeuty, jak wyjść z uzależnienia. Powstanie ośrodka raz na zawsze rozdzieli trzeźwych i pijanych pacjentów, którzy dotychczas trafiali na Szpitalny Oddział Ratunkowy, a także zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracy lekarzy i personelu medycznego. Zapobiegnie to zachodzącym obecnie na SOR z udziałem pijanych pacjentów, tak gorszących opinię publiczną, wydarzeniom i ekscesom.
Obaj parlamentarzyści podkreślają, że wreszcie rozwiązany zostanie problem nietrzeźwych pacjentów i wywoływanych przez nich awantur na SOR, poruszany przez społeczeństwo naszego miasta, dziennikarzy oraz radnych obu samorządów. Zwrócili się do samorządów gmin powiatu ostrowieckiego o wsparcie prac nad tworzeniem ośrodka. Obaj są zdania, że powstanie ośrodka oraz budowa nowego pawilonu SOR, na który ministerstwo zdrowia przekazało blisko 6 mln zł, znacznie poprawią warunki funkcjonowania ostrowieckiej lecznicy.
Według bardzo jeszcze wstępnych kalkulacji, koszt budowy ośrodka terapii i uzależnień wraz z wyposażeniem dla 35 osób, w którym znalazłoby zatrudnienie około 20 osób personelu, szacuje się na 1 mln zł. W takim ośrodku, o powierzchni 250 metrów kwadratowych, w oddzielnych pomieszczeniach, mogłoby przebywać jednocześnie 15 mężczyzn, 10 kobiet, 5 nieletnich i 5 agresywnych pacjentów. Jego roczne utrzymanie, łącznie z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, zamknęłoby się również kwotą około 1 mln zł. Dlatego Starosta ma nadzieję, że gminy będą partycypowały w kosztach budowy i obsługi ośrodka. Chce na ten temat jak najszybciej rozpocząć rozmowy z przedstawicielami gmin i samorządów.
Planuje się, że budynek ośrodka zostanie wybudowany w miejscu po byłych garażach dla karetek pogotowia, położonych po lewej stronie od bramy wjazdowej, w kierunku budynku po byłej dermatologii, tuż obok pomieszczeń gospodarczych.
Starosta jest zdania, że 2018 rok będzie więc upływał pod znakiem inwestycji służących ochronie zdrowia. W marcu lub w kwietniu rozpocznie się ? być może nawet jednocześnie – budowa nowego pawilonu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i ośrodka terapii. Do dyrekcji szpitala należało będzie prowadzenie tych inwestycji, a także określenie zakresu organizacji i działalności ośrodka oraz stosowanych w nim procedur medycznych, na które spodziewa się pozyskać finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.
O tym, jak powstanie ośrodka terapii i uzależnień oraz dochodzenia do trzeźwości jest konieczne, przemawiają liczby. Miesięcznie na SOR trafia od 150 do 200 pijanych pacjentów. Koszt pobytu w szpitalu jednego pacjenta pod wpływem alkoholu wynosi około 500 zł, na który składają się badania diagnostyczne wykluczające urazy czaszkowe i mózgowe z użyciem tomografu komputerowego, a także badania laboratoryjne. Pijani pacjenci są kąpani, a ich odzież poddawana utylizacji.
Obecność pijanych na SOR często wiąże się z brakiem zapewnienia należytego bezpieczeństwa. Personel medyczny bywa napastowany przez nietrzeźwych i agresywnych pacjentów. Jedna z lekarek była nawet duszona. Lekarz dostał cios w głowę, a sanitariusz w brzuch. Pijani pacjenci gryzą i opluwają. Sikają po ścianach. Palą papierosy. Kłócą się i wszczynają między sobą bójki. Pijani pacjenci dezorganizują również pracę pogotowia. Połowa wyjazdów karetek związana jest z pijanymi, ale także uzależnionymi od narkotyków i dopalaczy pacjentami. Zdarza się, że na SOR nie ma już miejsca dla normalnych pacjentów, często przywożonych z udarem lub zawałem.
Wszyscy podkreślają, że dobrze się stało, iż ośrodek powstanie na terenie szpitala. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów, związanych z zatrudnieniem lekarzy i zapewnieniem potrzebującym jak najszybszej opieki. Zapewne ośrodek otrzyma także na budowę i merytoryczną działalność wsparcie gmin.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *