Ostrowiec Świętokrzyski otrzyma 23 mln zł unijnych środków na rewitalizację!

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzyma dofinansowanie na projekt ?Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno -kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego?. Wartość całkowita tego projektu to 34,8 mln zł., dofinansowanie wyniesie 23 mln zł.
W sumie siedem miast powiatowych w województwie świętokrzyskim otrzyma pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Trafi do nich 130 mln złotych na projekty związane z rewitalizacją. Taką decyzję podjął w dniu 20 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Konkurs z działania ?Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich? RPOWŚ 2014 -2020 dedykowany był miastom powiatowym ? każdy samorząd mógł zgłosić jeden wniosek o dofinansowanie. Projekty mogły być przygotowane w partnerstwie, m.in. ze spółdzielniami czy wspólnotami mieszkaniowymi, instytucjami kultury czy też z przedsiębiorcami. Na konkurs wpłynęło 13 wniosków, co oznacza, że każdy z samorządów – potencjalnych wnioskodawców przygotował projekt. Samorządy ubiegały się w sumie o ponad 220 mln złotych dofinansowania, czyli o kwotę prawie dwukrotnie większą niż zaplanowana na konkurs alokacja, wynosząca 121 mln zł.
Wszystkie projekty zostały poddane i przeszły pozytywnie zarówno ocenę formalną, jak i merytoryczną oraz uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów uprawniającą do uzyskania dofinansowania. Niestety, nie dla wszystkich starczyło pieniędzy. Mimo, iż Zarząd Województwa zdecydował się na zwiększenie alokacji konkursowej o kolejne 9 mln złotych, do kwoty 130 mln złotych, pieniędzy tych wystarczyło jedynie na sfinansowania pierwszych 7 najwyżej ocenionych projektów. Reszta wniosków trafiła na listę rezerwową i będzie mogła liczyć na dofinansowanie, jeśli pojawią się oszczędności przetargowe.
Przyznane 130 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego spowoduje, że w miastach powiatowych regionu w sumie zostaną wykonane inwestycje rewitalizacyjne o wartości ponad 337 mln złotych!

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *