Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych ? odkryj swój talent!

Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim obchodził Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych.
Święto to powstało z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. ZS Nr 2 opracował bogaty harmonogram skierowany do uczniów, nauczycieli i lokalnych przedsiębiorców.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych, współpracując z lokalnymi firmami, przygotowali dwie wycieczki zawodowe. Uczniowie klas I i II kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy odwiedzili Radio Ostrowiec, gdzie mieli możliwość zobaczyć jak od kuchni wygląda codzienna praca radiowca.
Uczniowie IV klasy o kierunku technik budownictwa odbyli wycieczkę zawodową na plac budowy przy ulicy Kopernika 34A w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inwestycja ta wykonywana jest przez firmę MTM  Budownictwo z Tarnowa. Uczniowie zapoznali się z dokumentacją techniczną wznoszonych budynków ? rysunkami architektonicznymi oraz konstrukcyjnymi elementów żelbetowych. Następnie przyglądali się trwającym pracom przy wznoszeniu murów w technologii tradycyjnej oraz montażowi stropów gęstożebrowych i wieńców.
Podczas wycieczek zawodowych uczniowie poznali warunki pracy, którą mogą wykonywać po ukończeniu szkoły jako dyplomowani fachowcy, natomiast lokalni przedsiębiorcy przekonali się, że ZSNr2 dobrze przygotowuje uczniów w zakresie kształcenia zawodowego.

2
W trakcie Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych nauczyciele szkół technicznych województwa Świętokrzyskiego mogli poszerzyć swoje kompetencje. 7 grudnia wzięli udział w konferencji, podczas której upowszechniono rezultaty projektu ?Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu?, Projekt ten od 31 grudnia 2015r. realizowany jest przez ZS Nr 2 w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki niemu 42 uczniów ZS Nr 2 odbyło dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Niemczech. Uczestnicy projektu pogłębili swoją wiedzę i poszerzyli umiejętności zawodowe, czego dowodem są certyfikaty otrzymane od pracodawców oraz dokumenty Europass Mobilność. W trakcie konferencji omówione zostały również ogólne zasady wnioskowania w programie Erasmus+ w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe a także założenia systemu ECVET oraz jego wykorzystanie w projektach mobilności edukacyjnej.
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych był doskonałą okazją do wypromowania kształcenia zawodowego, którego ranga stale rośnie. Na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych fachowców. Działania podejmowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim wychodzą naprzeciw jego potrzebom.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *