W 2017 roku urodziło się 444 ostrowczan

W 2017 r. ostrowiecki Urząd Stanu Cywilnego sporządził 795 aktów urodzenia, w tym dla 325 dzieci z Ostrowca Świętokrzyskiego.
119 dzieci urodziło się poza terenem miasta, ale zostało zameldowane w Ostrowcu Świętokrzyskim. Co daje łączną liczbę 444 dzieci zameldowanych w naszym mieście.
Dla porównania w 2016 r. ostrowiecki USC sporządził 706 aktów urodzenia, w tym 307 dla dzieci z Ostrowca Świętokrzyskiego. Jak mówi kierownik USC w Ostrowcu Świętokrzyskim Łukasz Witkowski, widać mały wzrost urodzeń. Jednak, jak przyznaje, czy faktycznie liczba urodzeń będzie rosła, potrzebna jest przynajmniej kilkuletnia obserwacja. Tym bardziej, że dane dotyczące liczby zgonu nie napawają optymizmem. USC odnotowało aż 1.243 zgony, w tym 773 ostrowczan. Liczba osób umierających nadal rośnie. Dla porównania w 2016 r. ostrowiecki USC sporządził 1223 akty zgonów, w tym 758 ostrowczan. Na zawarcie małżeństwa w 2017 r. zdecydowało się 347 par, w 2016 – 354. USC odnotował także 208 rozwodów w 2017
r. Rozwodów w 2016 roku było 190. Separacji w 2017 było 6, w 2016 – 3.
Warto dodać, że ostrowiecki Urząd Stanu Cywilnego sporządza akty mieszkańców gminy Ostrowiec i gminy Bodzechów, w tym akty dzieci urodzonych w ostrowieckim szpitalu. Nie oznacza to, że dzieci urodzone w ostrowieckim szpitalu na pewno będą zameldowane w naszym mieście czy w gminie Bodzechów. Mogą zamieszkać w ościennych powiatach, a nawet województwach lub wyjeżdżają wraz z rodzicami za granicę naszego państwa. Niestety, nadal tkwimy w dziurze demograficznej. Miejmy nadzieję, że przynajmniej nie będzie się ona powiększała.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *