Wokół browaru

Kiedy na całego trwają prace związane z budową Ostrowieckiego Browaru Kultury, rozpoczęły się działania nad przygotowaniem strategii dla tego obiektu, a także ogłoszony został konkurs architektoniczny na zagospodarowanie jego dziedzińca.
-Wspólnie z wiceprezydent Marzeną Dębniak realizujemy program mający na celu docieranie do najzdolniejszej młodzieży z naszych placówek i ukierunkowywanie jej dalszego rozwoju. Duża w tym rola przede wszystkim środowiska nauczycieli -wyjaśnia prezydent Jarosław Górczyński.
Gmina Ostrowiec równocześnie ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno ? architektonicznej w ramach działania ?Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych?.
Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno -architektonicznej z podziałem na część parkingową dziedzińca browaru oraz część zagospodarowania terenu pod potrzeby Miejskiego Centrum Kultury z budynkiem na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych. Prace można składać do 11 stycznia br., a główna nagroda to 10 tys. złotych.
Przypomnijmy, że 15 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014 -2020, podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 ?Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego? z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski na inwestycję pn. ?Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury ?  Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych?.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 18 433 973,13 PLN, natomiast kwota dofinansowania z EFRR wynosi 13.049.904,15 PLN oraz z budżetu państwa 869.993,61 PLN.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *