Sukces uczniów ?Samochodówki?

Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej odbył się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży z województwa świętokrzyskiego zagadnień związanych z normalizacją. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, popularną na ostrowieckim rynku oświatowym ?Samochodówkę?, w finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej reprezentowali: Emil Zelga, Damian Loranty oraz Jakub Hamerski. W eliminacjach szkolnych zdobyli oni największą liczbę punktów i tym samym zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Uczestnicy szczebla wojewódzkiego  zmagali się z testem opracowanym przez Polski Komitet Normalizacji w Warszawie.
W finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej uczniowie CKZiU zajęli III miejsce drużynowo, a indywidualnie wyróżnienie otrzymał Damian Loranty. Opiekę merytoryczną na laureatami konkursu sprawowała Anna Mirkiewicz – Antoń. Jako członek jury czuwała też nad jego prawidłowym przebiegiem.
Dumy z laureatów konkursu nie kryje dyrektor szkoły, Marcin Sitarz. – Cieszy mnie jako dyrektora kolejny sukces uczniów, a tym samym nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – mówi. Poprzez udział w konkursie młodzi ludzie mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu normalizacji i działalności PKN. Młodzież kształcąca się u nas w technikum, szkole branżowej I stopnia czy zasadniczej szkole zawodowej  o różnych profilach rozwija swoją wiedzę z zakresu normalizacji od pierwszej klasy, bo w ten sposób przygotuje się do właściwego traktowania treści norm, odczytywania i interpretowania ich zapisów. Jesteśmy szkołą techniczną, dlatego nasi absolwenci wchodząc na rynek pracy mają szeroki kontakt z normalizacją w przedsiębiorstwach i różnego rodzaju instytucjach.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *