Coraz więcej upraw maku i konopi

6.380   hektarów   upraw   konopi   włóknistych   i   175   hektarów   upraw maku   niskomorfinowego   pojawi   się   w   tym   roku   w   województwie świętokrzyskim.
-Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego   określającej   ogólną   powierzchnię   przeznaczoną   pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 r. na   terenie   świętokrzyskiego   ?mówi   Iwona   Sinkiewicz   Potaczała, rzecznik   marszałka   województwa.   Ostateczną   decyzję   w   tej   sprawie podejmą radni sejmiku województwa.
W   województwie   świętokrzyskim   uprawę   maku   niskomorfinowego zgłosiły 23 gminy, na łącznym areale 175 ha. Mak ten przeznaczony jest na   cele   spożywcze   i   do   nasiennictwa.   Na   terenie   województwa świętokrzyskiego   funkcjonują   trzy   firmy   zajmujące   się   kontraktacją   i skupem   maku,   są   to:   Centrala   Nasienna   Kielce,   Firma   Produkcyjno Usługowo-Handlowa   ?Centrala   Nasienna?   Sandomierz   i   Firma Nasienno-Handlowa ?Centrala? Opatów.
Z kolei uprawa konopi włóknistych planowana jest w tym roku na terenie 102 świętokrzyskich gmin, na ogólnej powierzchni 6 380 ha, z przeznaczeniem   na   reprodukcję   materiału   siewnego,   jak   również przerobu   nasion   i   konopi   włóknistych   na   potrzeby   przemysłu włókienniczego,       chemicznego,       celulozowo       -papierniczego, spożywczego,     kosmetycznego,     farmaceutycznego,     materiałów budowlanych.   Najwięcej,   bo   aż   220   ha   zaplanowano   do   obsiania   w
gminie Staszów, 170 ha w gminie Szydłów, a na 130 ha planują uprawiać tę roślinę rolnicy gminy Morawica.
W   tym   roku   kontraktacja   i   skup   konopi   włóknistych   prowadzona będzie   przez:   Instytut   Włókien   Naturalnych   i   Roślin   Zielarskich   w Poznaniu,   Olimax   NT  Sp.   z   o.o.   w   Bilczy,   Hempoland   Sp.   z   o.o.   w Elblągu,   ?Efa   GRYT?   Ewa   Gryt   w   Mysłowicach,   ?Maciej   Kowalski- Lobotomia?   w   Tczewie,   HEMPTEX   Trade   Sp.   z   o.o.   w   Rzeszowie, HEMPTEX Rettery Sp. z o.o. w Rzeszowie, HEMPTEX Cellulose Sp. z o.o. w Rzeszowie, NATURA WITA Sp. z o.o. w Pińczowie, A-SENSE Sp. z o.o. w Puławach, Bio-Eko Sp. z o.o. w Olsztynie.
Podmioty skupujące, wójtowie gmin, burmistrzowie miast-gmin, jak również rolnicy oraz firmy prowadzące gospodarstwa rolne uprawiające mak   niskomorfinowy   lub   konopie   włókniste   obowiązani   są   do przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *