Nie wszyscy radni poparli budżet Opatowa

Radni Miasta i Gminy Opatów podjęli budżet  na 2018 rok. Dochody wyniosą ponad 43 mln zł. Wydatki będą wyższe o 300 tys. zł. Trzech radnych wstrzymało się od głosu.

Radnemu Krzysztofowi Kawalcowi nie podoba się plan przeniesienia biblioteki do domu kultury. W ocenie radnego dom kultury straci przez to na funkcjonalności. Podkreślił, że na zadanie zostało w budżecie przeznaczone ponad 1 mln zł. Mimo dwóch przetargów, nadal nie udało się wyłonić wykonawcy. Radny dopytywał czy w tym przypadku projekt nie został okrojony? Podkreślił także to, że w budżecie nie ma pieniędzy na wyposażenie biblioteki.

-Uważam, że w Opatowie są dużo pilniejsze rzeczy do zrobienia, niż przenoszenie biblioteki – mówi radny K. Kawalec. Jeżeli nasza gmina ma zadłużenia ok. 17 mln zł to należałoby się skupić na priorytetowych zadaniach. Należałoby przeprowadzić remont na promenadzie, bo niedługo będzie otwierany w sąsiedztwie plac rekreacyjny. Czeka także zabezpieczenie terenu po dawnym basenie na Kani. Plany były i nic z tych planów nie wyszło.

Radny Szymon Heba zwrócił uwagę na to, że w 2018 r. na remonty dróg gmina chce przeznaczyć tylko 100 tys. zł. Jak podkreślił, starczy to na zrobienie drogi na odcinku 250 m. Potrzeby są znacznie większe. Według radnego kwotę tę należało zwiększyć do 300 tys. zł. To wraz z pieniędzmi z ?powodziówek? pozwoliłoby na remonty ulic w bardzo złym stanie lub takich, które są niezbędne w celu rozładowania ruchu w mieście. Radny chciał wiedzieć dlaczego w projekcie budżetu nie ma remontów i budowy obiecanych przez burmistrza świetlic wiejskich.

DSCF9717

-Zmniejszyliśmy także środki na oświatę o blisko 1 mln zł – mówi Szymon Heba.

W obronie nauczycieli stanął radny Marcin Słapek.

-Pierwotnie środki zabezpieczone na wynagrodzenia dla nauczycieli wynosiły 3 mln 714 tys. zł -mówi M.  Słapek. Kwota ta została obniżona o 670 tys. zł. Jest to kwota niższa niż pieniądze w 2016 r., kiedy to nie było jeszcze klas siódmych. Pierwotna kwota zabezpieczona dla nauczycieli w gimnazjum to 1 mln 149 tys. zł. Po obniżeniu wynosi 949 tys. zł.

Burmistrz Andrzej Chaniecki podkreślił, że w gminie realizowane są inwestycje, które znacząco wpływają na jakość życia mieszkańców. W tegorocznym budżecie, podobnie jak w latach ubiegłych, zostały zabezpieczone środki na wkład własny do inwestycji dofinansowanych z pieniędzy unijnych.

Według burmistrza usytuowanie biblioteki w domu kultury będzie stanowić obopólną korzyść dla obydwóch tych instytucji. Ponadto w budynku, z którego wyjdzie biblioteka powstanie 12 mieszkań socjalnych.

-Nie ma ważniejszego celu, niż cel społeczny- podkreśla burmistrz. Kryje się on właśnie w mieszkaniach socjalnych i modernizacji oczyszczalni ścieków, która ma już 20 lat.

-Ważne jest to, aby tę oczyszczalnię dostosować do wymogów zawartych w przepisach o ochronie środowiska ? mówi burmistrz. Inwestycja jest duża i bardzo ważna, dlatego zostanie rozłożona na kilka lat.

DSCF9720

Burmistrz nie zgodził się także z wypowiedzią radnego Sz. Heby dotyczącą przeznaczonych pieniędzy na remont dróg. Jak podkreślił zastał kilka lat temu gminę z drogami, gdzie było na nich błoto. Przez lata zostało zrobione tyle dróg, że niewiele gmin może pochwalić się takim wynikiem. Burmistrz podkreślił również, że gmina zrobiła świetlicę wiejską w Rosochach i Nikisiałce, a w pozostałych zostały przeprowadzone drobne remonty.

-Namawiam ciągle dyrektorów placówek, aby stosowali racjonalną politykę finansową ? odniósł się do spostrzeżeń radnego M. Słapka. Jednak jeżeli będzie trzeba dołożyć te 500 tys. zł, to dołożymy.

W budżecie gminy Opatów jest ponadto termomodernizacja szkół oraz budynku magistratu, który częściowo już się zaczął.

-Nie można tego odkładać w nieskończoność, bo chodzi o komfort osób przebywających w tych instytucjach – mówi burmistrz.

Jak podkreślił burmistrz gmina jest zadłużona na 16,4 mln zł. Pożyczka spłacana jest na bieżąco, w tym roku gmina na ten cel ma zabezpieczone 700 tys. zł z wolnych środków.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *