Co z budową parkingu przy szpitalu?

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski poinformowała, że przekaże na rzecz Powiatu Ostrowieckiego, w formie darowizny, teren pod budowę parkingu przy szpitalu.
W tym celu zostanie zlecone opracowanie stosownej dokumentacji geodezyjnej i prawnej. W związku z tym, że powierzchnia ewidencyjna działki znacznie odbiega od jej powierzchni analitycznej, zachodzi konieczność sporządzenia mapy do celów ewidencji gruntów, a dopiero po jej zatwierdzeniu mapy z projektem podziału. Termin realizacji zlecenia może się wydłużyć nawet do około 8 miesięcy. Przekazanie na rzecz powiatu działki nastąpiłoby z przeznaczeniem na cel publiczny, którym jest budowa parkingu przed wejściem głównym do szpitala w terminie jednego roku od dnia dokonania darowizny. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej.
Wcześniejsze podjęcie działań przez powiat, zmierzających do zrealizowania inwestycji, jest możliwe pod warunkiem podpisania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski umowy na użyczenie części działki. Przejęcie przez powiat działki w użyczenie wiąże się z ponoszeniem od dnia zawarcia umowy wszelkich kosztów związanych z posiadaniem i korzystaniem z nieruchomości, w tym utrzymaniem bieżącym i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu. Szacunkowy koszt wybudowania parkingu przed wejściem głównym wynosi około 120 tys. zł. Po zmianie przepisów, liczba miejsc do parkowania zmniejszy się w stosunku do zakładanych na etapie koncepcji z 25 do 22. Czas potrzebny na wykonanie inwestycji, pod warunkiem, że ta część działki, na której zlokalizowany będzie parking, ma status drogi wewnętrznej, sięga 5-6 miesięcy wraz z opracowaniem projektu, uzgodnieniami przebudowy kolizji i robotami budowlanymi. Budowa parkingu wiąże się z koniecznością przeniesienia w inną lokalizację postoju Taxi, zmniejszy się również na czas budowy liczba miejsc parkingowych przed szpitalem i to o około 10 – 15 miejsc. Będą także utrudnienia w ruchu.
Podczas obrad Zarządu Powiatu Ostrowieckiego dyskutowano, biorąc pod uwagę planowaną budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, czy nie odstąpić od budowy parkingu przy ulicy Szymanowskiego i przeznaczyć zabezpieczone środki na wykonanie miejsc parkingowych na terenie wewnętrznym szpitala. Przedstawiona przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski propozycja, dotycząca przejęcia przez Powiat Ostrowiecki działki leśnej o całkowitej powierzchni 5,5854 ha, wymaga  przeprowadzenia głębokiej analizy, która potwierdziłaby zasadność podjęcia takiej decyzji i objęłaby między innymi problematykę przydatności całej działki na potrzeby szpitala, wielkości kosztów odlesienia działki albo jej części oraz ilości miejsc parkingowych możliwych do wybudowania na działce. Dopiero po uzyskaniu tych danych może zapaść decyzja o przejęciu działki gminy w części lub w całości. Istnieje także możliwość wykonania kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu przed budynkiem szpitala, która objęłaby część działki wydzielonej i przekazanej powiatowi przez gminę oraz ewentualnie część innej działki.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Co z budową parkingu przy szpitalu?

 • 17 lutego 2018 at 23:08
  Permalink

  22 miejsca parkingowe? Raczej z 40 jest potrzebne… Ale lepiej walić mandaty przez Straż Miejską…

  Reply
 • 18 lutego 2018 at 11:59
  Permalink

  Czy naprawdę trzeba byc noblista aby policzyć ile potrzeba miejsc parkingowych i wybudować parking w ciągu kilku miesięcy?. Lenistwo albo głupota. Albo celowe działanie żeby walic mandaty i brac kasę za płatny parking. Czy polityce nie rozumieją że nikt do szpitala nie przyjeżdża dla przyjemności? To nie galeria a tam przynajmniej jest gdzie parkować i to darmo.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *