Pracodawcy rozchwytują refundacje

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłosił nabór wniosków od pracodawców, dotyczących refundacji kosztów wyposażenia, bądź doposażenia nowego stanowiska pracy, po czym dzień później zawiesił ich przyjmowanie.
Jednak otrzymaliśmy z urzędu informację o wznowieniu naboru.
-Już pierwszego dnia przyjmowania wniosków został wyczerpany limit miejsc i środków, jakie zostały przeznaczone na refundację doposażenia stanowisk w pierwszym tegorocznym rozdziale. Wnioski dotyczyły refundacji 30 nowych miejsc ? informowała Joanna Suska, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Uznaliśmy, że dalsze przyjmowanie wniosków jest niezasadne. Jednak widząc ogromne zainteresowanie naszych lokalnych pracodawców tą formą wsparcia, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu limitu środków i kontynuacji naboru wniosków.
W środę Paweł Guliński przekazał nam, że liczbę refundowanych stanowisk zwiększono do 60, a wnioski będą przyjmowane do 16 lutego br. Jednak coś za coś. Urząd informuje, że w tej sytuacji nie będzie planowanego wcześniej naboru wniosków o refundację kosztów doposażenia nowych stanowisk pracy w dniach 7- 18 maja 2018 r., bowiem środki przeznaczone na ten cel zostaną rozdysponowane w lutym. Zgodnie z regulaminem, właściciel mini-przedsiębiorstwa może się ubiegać o refundację środków przeznaczonych na doposażenie dwóch miejsc pracy, właścicielowi małej fi rmy przysługuje limit do czterech miejsc, a średnie firmy mogą się starać o środki na stworzenie do 6 miejsc.
Zainteresowanie pracodawców rozwojem swoich firm i tworzeniem nowych miejsc pracy cieszy. Szkoda, że limit środków ogranicza te plany. Pracodawcy będą musieli poszukać pieniędzy w innych programach gospodarczych.
W tym roku wszystkie powiatowe urzędy pracy otrzymały o ok. 20 proc. mniej środków na doposażenia stanowiska pracy, dotacje i staże. Większość z nich liczy na dodatkowe pieniądze z tzw. rezerwy ministerialnej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *