Nadzwyczajni szafarze w parafiach

Już niedługo, nie tylko w ostrowieckich parafiach, lecz całej diecezji sandomierskiej pojawią się nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej.
Na zaproszenie biskupa ordynariusza ks. Krzysztofa Nitkiewicza odpowiedziało 57 mężczyzn, którzy zgłosili chęć posługi. Wybór chętnych poprzedziło wskazanie od proboszczów poszczególnych parafii. Spotkania formacyjne przygotowujące kandydatów do posługi odbywają się w Sandomierzu. Zadaniem nadzwyczajnych szafarzy będzie noszenie Komunii Świętej osobom chorym i starszym, którzy nie mogą z różnych przyczyn uczestniczyć osobiście w Mszach Świętych.
W słowie skierowanym do przyszłych szafarzy, bp K. Nitkiewicz podziękował za podjęcie tak ważnej misji. Do tej pory w parafiach diecezji sandomierskiej taka posługa nie była praktykowana.
-Eucharystia jest największym i najświętszym darem Chrystusa dla Kościoła. Stąd każda posługa eucharystyczna musi być traktowana bardzo poważnie i powinna się łączyć z prawdziwie chrześcijańską postawą. Nie może być miejsca na improwizację i dowolność -mówił bp. K. Niktkiewicz.
Przygotowanie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej obejmuje kilka spotkań formacyjnych, podczas których kandydaci będą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu teologii Eucharystii, liturgiki i duchowości. Zapoznają się także z zasadami posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej oraz pobożnością eucharystyczną i kultem Najświętszego Sakramentu.
-Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej wysokie wymagania. Mają oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym. Powinni odznaczać się wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, służebną postawą wobec drugich, serdecznością i łatwością nawiązywania kontaktu z osobami chorymi i starszymi -wyjaśniał ks. Dariusz Sidor, koordynator formacji.
Nadzwyczajni szafarze posługę będą sprawować w niedzielę i święta.
Za posługą nadzwyczajnych szafarzy przemawia troska o to, aby ludzie chorzy, niepełnosprawni i starsi mogli korzystać w dni świąteczne z sakramentu Eucharystii. Z każdym rokiem przybywa osób, które z uwagi na schorzenia wieku starczego, mają trudności z samodzielnym poruszaniem się. W czasie świątecznym księża nie są w stanie dotrzeć do wszystkich. Nadzwyczajni szafarze, jako osoby świeckie, po odpowiednim przygotowaniu mogą przynosić Komunię Świętą. Niektórzy parafianie z dystansem podchodzą do tego rozwiązania, gdyż jak mówią, Komunia Święta przyjęta od kapłana , to co innego. Jednak nikt nie potrafi wskazać na czym polega ta różnica. Jak wyjaśnia ks. D. Sidor, to nawiązanie do tradycji z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy na zakończenie Mszy św. kapłan przekazywał Komunię Świętą wybranym osobom, szczególnie krewnym, aby zanieśli ją swoim chorym w domach lub więźniom.
Czas pokaże, jak parafianie przyjmą posługę nadzwyczajnych szafarzy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *