Czy trafią do nas kolejne miliony na innowacje?

Celsa Huta Ostrowiec oraz BC LDS Bobkiewicz Cholewiński Spółka jawna znalazły się na ogłoszonej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju liście projektów, po zakończonej ocenie formalnej, w ramach naboru w II konkursie INNOSTAL w ramach Działania 1.2 ?Sektorowe programy B+R? Konkurs 7/1.2/2017.
Wszyscy zastanawiamy się, czy trafią do nas kolejne środki na innowacje?
Ostrowiecka huta w ramach działania chce pozyskać ponad 15 mln zł na realizację trzech projektów o następujących nazwach: ?Wy tworzenie innowacyjnych wyrobów w postaci prętów oraz kręgów żebrowanych do zbrojenia betonu wykonywanych w nowej klasie stali B600B w w yniku implementacji autorsko opracowanego demonstratora technologii?, ?Opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii nagrzewu wlewków ciągłych w piecach pokrocznych celem zwiększenia efektywności energetycznej procesu technologicznego? oraz ?Opracowanie i demonstracja w warunkach rzeczywistych innowacyjnego hybrydowego systemu monitoringu i kontroli wytwarzania odkuwek wielkogabarytowych w toku procesu obróbki cieplnej?.
Przypomnijmy, że Celsa Huta Ostrowiec w ramach pierwszej edycji programu Innostal Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozyskała aż 47 mln zł na innowacyjne projekty.
-W sumie w pierwszej edycji programu Innostal – Celsa otrzymała możliwość pozyskania subwencji dla czterech projektów w wysokości około 47 mln zł – mówił na naszych łamach Robert Martynowski, Dyrektor Techniczny w Zakładzie Wyrobów Kutych Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.. Projekty są w trakcie realizacji. Po realizacji kolejnych zadań składane są wnioski o płatność w ramach przyznanych subwencji. Na liście nowego naboru znalazła się jeszcze jedna ostrowiecka firma. Otóż BC LDS Bobkiewicz Cholewiński Spółka jawna chcę pozyskać 6,6 mln zł na ?Wdrożenie do praktyki przemysłowej technologii spiekania granulatu z drobnoziarnistych odpadów hutniczych na wsad żelazonośny z równoczesną separacją cynku w piecu szybowym?.
Program sektorowy INNOSTAL, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 r. Dedykowany przedsiębiorcom program jest jednym z 8 programów sektorowych, uruchomionych przez NCBR w tym roku. Powstał na wniosek Hutniczej Izby Przemysłowo -Handlowej. Poza zwiększeniem liczby innowacji w sektorze stalowym ma się przyczynić również do zmniejszenia negatywnego oddziaływania firm z tego sektora na środowisko.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Czy trafią do nas kolejne miliony na innowacje?

  • 22 lutego 2018 at 21:42
    Permalink

    Róbcie coś żeby praca w Ostrowcu była za godna pensje a nie za najniższą tyranie

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *