Nienależnie pobrali 500+

W Ostrowcu Świętokrzyskim, w ciągu kilku ostatnich miesięcy, 67 osób nienależnie pobrało świadczenie z programu 500+.
Kwota ta opiewa na blisko 100 tys. zł. W jej skład wchodzą także odsetki. Jak dotąd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim udało się odzyskać ponad 50 tys. zł.
W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku w całym województwie świętokrzyskim wydano 313 decyzji dotyczących nienależnego pobrania świadczenia wychowawczego na kwotę ok. 450 tys. zł.
Kontrolę spełniania warunków do pobierania tego świadczenia przeprowadzają na bieżąco pracownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej.
-Stan należności Skarbu Państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w województwie świętokrzyskim na ostatni dzień grudnia 2017 r. wyniósł 454.159 zł – mówi rzecznik prasowy wojewody świętokrzyskiego, Diana Głownia.
W całym województwie, jak i w naszym mieście przyczyną nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego jest na ogół niezgłoszenie faktu podjęcia zatrudnienia lub uzyskania innego dochodu.
Jak mówi zastępca dyrektora ostrowieckiego MOPS Ewa Orłowska, osoby nie poinformowały także ośrodka na przykład o utracie prawa opieki nad dziećmi w wyniku rozwodu, umieszczenia dziecka w jednostce opiekuńczej, pozbawienia rodziców praw rodzicielskich oraz kiedy wyjechali za granicę i pobierają wówczas także stamtąd świadczenie.
-Najczęstszą przyczyną nienależnie pobranych świadczeń jest przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego wskutek doliczenia dochodów uzyskanych i zła interpretacja przez świadczeniobiorcę przepisów o dochodzie bazowym, tj. za 2016 r. -mówi zastępca kierownika działu świadczeń rodzinnych i wychowawczych w MOPS, Ksenia Głuszyńska. Pobierającym świadczenie wydaje się, że dochód bazowy jest stałą wartością i nie ma na nią wpływu podjęcie nowego zatrudnienia, bądź uzyskanie dodatkowych środków finansowych po 2016 r.
Pierwszym okresem, za który były pobierane świadczenia z programu 500+, był czas od 1 kwietnia 2016 do końca września 2017 r. Okres od 1 października 2017 do końca września 2018 r. jest kolejnym okresem zasiłkowym. Należy tutaj dodać, że rokiem bazowym na ustalenie dochodu do celów pobierania świadczenia wychowawczego w pierwszym okresie był rok 2014. W drugim, obecnie trwającym okresie, rokiem bazowym jest 2016. Dochód dodatkowo uzyskany po roku bazowym nie jest dzielony na cały rok, ale na liczbę miesięcy przez które osoba go pobierała. Do ustalenia prawa do świadczenia dochód jest dzielony na liczbę członków w danej rodzinie. Na ogół rodziny pobierały nienależnie świadczenie przez kilka miesięcy.
-W uzasadnieniu wydanych decyzji wszyscy mają dokładnie podane, na jaki okres zostało przyznane świadczenie -mówi E. Orłowska. Każdy wniosek zawiera również obszerne pouczenie co do obowiązku informowania organu o każdej zmianie mogącej mieć wpływ na świadczenie. Na każdym stanowisku obsługi wszyscy wnioskodawcy byli i na bieżąco są informowani, że należy zgłosić zarówno dochód utracony, jak i uzyskany. Wszyscy, którzy przedstawiali nam swoje dochody, mieli obowiązek oparcia ich na rocznych zeznaniach podatkowych PIT.
MOPS dzięki możliwości weryfikacji danych m.in. z Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość sprawdzenia dochodów wszystkich rodzin pobierających świadczenie wychowawcze. Mimo tego każdy świadczeniobiorca powinien na bieżąco zgłaszać do MOPS wszelkie zmiany, by uniknąć zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
Obecnie świadczenie wychowawcze w Ostrowcu Świętokrzyskim pobiera 3.495 rodzin. Ostrowiecki MOPS od 1 stycznia 2017 do końca grudnia 2017 r. wypłacił blisko 34 mln zł na rzecz 11.866 dzieci.
-Odzyskaliśmy 57.852 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – mówi K. Głuszyńska. Do odzyskania pozostaje nam jeszcze bez odsetek 38.519 zł. Mamy możliwość pobierania zadłużenia z bieżąco wypłacanych świadczeń. Jeżeli ktoś dobrowolnie nie wpłaca tych pieniędzy, ustawa pozwala nam na potrącenie całej kwoty przysługującej za dany miesiąc do wysokości nienależnie pobranego świadczenia.
Jak dodaje K. Głuszyńska, na ten rok jest już ustalona wysokość środków do wypłaty świadczeniobiorcom. Kwota ta została ustalona odgórnie przez wojewodę na podstawie sprawozdań przekazywanych przez MOPS. W trakcie roku plan wydatków zostanie zweryfikowany, czy nam wystarczy dana kwota czy ewentualnie będzie za mała i wystąpimy o dodatkowe środki. Myślę, że będzie to podobna wartość jak w 2017 r., albo nieznacznie większa dlatego, że zauważyliśmy delikatny wzrost urodzeń dzieci. Warto dodać, że z uwagi na podejrzenie ewentualnego marnotrawienia świadczenia przez daną rodzinę, MOPS ma możliwość po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, wprowadzenia pomocy rzeczowej w formie bonów zakupowych zamiast wypłaty środków pieniężnych. Taka forma wypłaty świadczenia z programu 500+ została zastosowana w styczniu br. wobec 7 rodzin.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Nienależnie pobrali 500+

  • 28 lutego 2018 at 20:42
    Permalink

    Kiedy urzednicy znow beda odpowiadac za swoje błędy

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *