Doradztwo prawne to dobry sposób na uniknięcie wielu problemów

 Każdy człowiek staje w obliczu różnego rodzaju problemów o podłożu prawnym. Niektóre z nich nie są najistotniejsze, stąd też ludzie nie zwracają na nie szczególnej uwagi. Jednakże w pewnych sferach życia zaciąganie różnego rodzaju zobowiązań oraz nabywanie praw wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Widać to najlepiej na przykładzie stosunków rodzinnych, a także pracowniczych.

Relacje rodzinne

 Większość ludzi żyje w rodzinach, w których występują rozmaite relacje. Niezależnie od modelu ich funkcjonowania, prędzej czy później dochodzi do zdarzeń pociągających za sobą skutki prawne. Najlepszym tego przykładem jest chociażby spadkobranie. Kwestie związane z tym zagadnieniem zostały bowiem szczegółowo ujęte przez ustawodawcę na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego. W regulacjach tych określono tak zwane klasy dziedziczenia, problematykę zachowku czy też rodzaje testamentów.

Istotne są również przepisy dotyczące stosunków małżeńskich oraz relacji na linii dzieci – rodzice. Prawo bowiem reguluje także takie instytucje, jak rozwód, separacja czy alimenty. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy tak wiele związków małżeńskich się rozpada, czego skutkiem jest wychowywanie się dzieci w niepełnych rodzinach.

Relacje pracownicze

 Podobnie sytuacja wygląda w relacjach pracowniczych. Istnieje bowiem wiele aktów prawnych normujących wykonywanie pracy. Dotyczą one rozmaitych zagadnień, od nawiązywania stosunku pracy, poprzez mobbing, dyskryminację i molestowanie, kończąc na rozwiązywaniu umów o pracę. Doświadczenie pokazuje, że relacje pracownicze nierzadko pełne są napięć powodujących powstanie sporów, które niekiedy znajdują swój finał w sądzie. Wówczas to bardzo przydatna okazuje się pomoc kancelarii prawnej, która nie tylko pomoże przygotować odpowiednie pisma, ale też będzie reprezentować daną osobę przed sądem.

Zdaniem prawnika

Problemy, o których mowa powyżej, nie uchodzą uwadze prawników. Według specjalisty z Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy, Z roku na rok coraz więcej osób jest świadomych tego jak wiele aspektów ich życia regulowanych jest przez prawo. Niemała jest w tym zasługa Internetu, gdzie można znaleźć dużo informacji. Problem jednak jest w tym, że przepisy pisane są w sposób niejasny, sprawiający trudności interpretacyjne. W związku z tym niektórzy, będąc świadomymi konsekwencji prawnych, już zawczasu udają się do kancelarii prawnej w celu uzyskania odpowiedniej porady. Z wypowiedzi tej jednoznacznie wynika, że świadomość społeczeństwa jest coraz większa. Wielu ludzi udaje się po porady prawne jeszcze zanim zaistnieje problem.

Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że prawo jest obecne w życiu każdego człowieka, niezależnie od jego woli. Warto mieć tego świadomość i zmienić swoje podejście do prawników i ich usług. Ich wiedza oraz doświadczenie pozwalają bowiem uniknąć wielu poważnych kłopotów. A przecież ważne jest, żeby być mądrym przed szkodą, a nie po niej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *