2,5 mln zł na stabilizację skarpy na trasie Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn

Rządowe wsparcie w wysokości blisko 2,5 miliona złotych otrzymał powiat ostrowiecki.
Przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pieniądze przeznaczone zostaną na prace związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz przeciwdziałaniem tym zdarzeniom. Środki posłużą do wykonania zadania ?Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miejscowości Ćmielów wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej. Promesa opiewa na kwotę 2 469 160 zł.
Realizacja tego zadania doprowadzi do zabezpieczenia skarpy przed dalszymi procesami jej erozji i osuwania się, a także zabezpieczenia drogi powiatowej nr 0689T, rynku Ćmielowa, drogi wojewódzkiej nr 755 oraz domów mieszkalnych i pól uprawnych sąsiadujących ze skarpą osuwiska przed notorycznym zamulaniem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *