Świętokrzyska Federacja Samorządowa merytorycznie o problemach przedsiębiorców

Członkowie Świętokrzyskiej Federacji Samorządowej zaprosili do Pałacu Tarnowskich przedsiębiorców, przedstawicieli małego biznesu i samorządowców na merytoryczną dyskusję o problemach związanych z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości. Merytoryczną dyskusję zapewnili zaproszeni goście.
O funkcjonowaniu stref ekonomicznych i korzyściach z pomocy publicznej występujących na ich terenie dla przedsiębiorców mówił wiceprezes SSE ?Starachowice?, Miłosz Pamuła. Potwierdził zmieniające się przepisy związane z działalnością stref, ale publicystycznym nazwał twierdzenie, iż obejmą one swym działaniem całe terytorium kraju. Strefy ekonomiczne, które będą funkcjonowały do 2026 r., wciąż będą, mimo iż bezrobocie strukturalne zostało opanowane, stymulatorem rozwoju społecznego i gospodarczego lokalnej przedsiębiorczości.
Poseł Zbigniew Gryglas  mówił o strategii odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego, na kanwie której przyjęto Konstytucję Biznesu, czyli pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Dotyczą takich m.in. obszarów, jak relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych, zakładanie firmy, zawieszenie działalności, zasady tworzenia prawa gospodarczego, obowiązki związane z prowadzeniem działalności. Wszystkie te rozwiązania mają sprzyjać deregulacji ciasnych przepisów i są korzystne dla przedsiębiorców. Powołany zostanie także rzecznik przedsiębiorców.
Ekonomista, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim, a na co dzień urzędnik Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie dr Wojciech Lichota mówił o relacjach pomiędzy władzą lokalną, a przedsiębiorcami. Oczywiście, każda władza stara się, by były one jak najlepsze i chce pomagać przedsiębiorcom na wielu płaszczyznach działalności, ale gąszcz przepisów prawa czasami krępuje tę współpracę, choćby ze względu na niejednoznaczne ich stosowanie w praktyce. Dr Lichota podkreślił, że projekt ?małego ZUSu? dla mikroprzedsiębiorców jest niezwykle obiecujący, ale wymaga dopracowania i konkretyzacji, w tym zapewnienia przedstawicielom małego biznesu świadczeń zdrowotnych w okresie zwolnień z części opłat składkowych.
Na koniec, w przededniu wolnej niedzieli w handlu, goście odnieśli się do rodzących się z tego tytułu problemów. Z jednej strony bowiem wynikają z przyjętych rozwiązań korzyści społeczne, ale z drugiej ograniczają możliwości zarobkowania przez np. studentów, czy też ograniczają zyski niektórych właścicieli mniejszych obiektów handlowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *