Jak zagospodarowany zostanie dziedziniec Browaru Saskich? (wizualizacje)

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski kompleksowo zagospodaruje części dziedzińca browaru Saskich. Wykonane zostaną parkingi, drogi dojazdowe, odwodnienia i oświetlenia terenu. Urządzone zostaną tereny zielone. Będzie możliwości rozłożenia sceny oraz miejsca do ekspozycji rzeźb i wystaw plenerowych. Zaplanowano montaż małej architektury oraz urządzeń zabawowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, modernizację budynku i wykorzystanie go na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych z terenu Śródmieścia oraz okalających osiedli.

Konkurs na opracowanie  koncepcji urbanistyczno – architektonicznej pn.: ?Zagospodarowanie części działki nr 3/7 oraz działek 3/6 i 3/19, 34/1 położonych przy ul. Siennieńskiej wraz z obiektami budowlanymi  został ogłoszony w ramach programu pn.: ?Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ? zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych?. Został ogłoszony 8 grudnia i przebiegał   dwuetapowo. Etap pierwszy polegał na weryfikacji biur projektowych, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie. W wyznaczonym terminie (do dnia 18 stycznia 2018r.) wpłynęło 6 zgłoszeń, z których 3 wymagały uzupełnienia. Ostatecznie po weryfikacji zgłoszeń do konkursu zostało dopuszczonych 4 oferentów.  Do 2 marca zostały złożone  prace z 3  biur projektowych.
Sąd Konkursowy składający się z 6 osób na 3 posiedzeniach  dokonał weryfikacji i oceny merytorycznej złożonych prac, a w dniu 12 marca dokonał wyboru zwycięskiej pracy.
Decyzją  Sądu Konkursowego przyznano dwie nagrody:
– pierwszą nagrodę otrzymała praca oznaczona numerem szyfrowym  ?3? której autorem jest ?Dresler Studio Architektura i Urbanistyka? z Krakowa
– drugie miejsce praca z numerem szyfrowym ?1?   wykonana przez Zespół projektowy w składzie: Agata Parzentna z Katowic, Michał Kucharski z Radomia, Mateusz Piwowarski z Chmielnika oraz Bartosz Michalski z Gliwic
Sąd konkursowy nie przyznał wyróżnienia, a praca konkursowa oznaczona numerem ?2? została decyzją Sądu wykluczona ze względu na brak spełnienia wymogów określonych w regulaminie konkursu – zakres opracowania części graficznej. W skład Sądu Konkursowego weszli: Jarosław Kawiński, Zbigniew Doktór, Beata Bednarek, Kamil Stelmasik, Dominik Smoliński i Artur Majcher.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *