Remont mostu na Żeromskiego potrwa do 30 września

Firma z Ćmińska zajmie się remontem mostu przy ulicy Żeromskiego.
Powiat ostrowiecki wyasygnował w tegorocznym budżecie 550 tys. zł na doraźny remont obiektu. Prace mają się zakończyć 30 września. Podczas remontu na liczącym 39 metrów długości i ponad 10 metrów szerokości moście na Kamiennej ruch kołowy będzie odbywał się połówkami jezdni z oddzieleniem miejsca prac remontowych barierami.
Prace polegać będą na naprawie mocowań, oczyszczeniu dźwigarów, poprzecznic podporowych, żeber podporowych, blach węzłowych, zabezpieczeniu antykorozyjnym oczyszczonych elementów, oczyszczeniu i naprawie ubytków betonu na podporach pośrednich, a także wykonaniu nowych warstw jezdnych, które powinny wytrzymać próbę czasu aż do całkowitej przebudowy mostu. Na szczęście, nie stwierdzono uszkodzeń mogących świadczyć o przeciążeniu konstrukcji mostu.
Celem doraźnego remontu jest poprawa przede wszystkim stanu technicznego, polegająca na oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów zlokalizowanych w strefach przypodporowych obiektu mostowego. Prace te pozwolą na przedłużenie trwałości obiektu do momentu jego całkowitej przebudowy. Remont ma także na celu wymianę nawierzchni jezdni wraz z warstwami pod nią zlokalizowanymi oraz poprawę odwodnienia z poziomu jezdni i izolacji.
Podpory, a także sam ustrój mostu od dawna są w stanie niepokojącym. Występują uszkodzenia, zacieki, zawilgocenia, wykwity wapienne, korozja betonu i stali zbrojeniowej. Na spodzie płyty pomostu występują ubytki betonowej otuliny zbrojenia, korozja, zacieki i stalaktyty wapienne. Na obu chodnikach dla pieszych widoczne są deformacje i ubytki nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia jezdni jest spękana, a balustrada ma liczne uszkodzenia powłoki. Brakuje też prawidłowego odwodnienia obiektu, zarówno z powierzchni jezdni, jak i poziomu izolacji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *