Unijne wsparcie dla SM Krzemionki?

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej ?Krzemionki? w Ostrowcu Świętokrzyskim deklarują, że nie przystąpią do zapowiadanych, nowych konkursów na środki unijne ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.
-Dlaczego spółdzielnie, skoro mają takie możliwości, nadal nie mogą w regionie świętokrzyskim skutecznie aplikować o środki unijne – zastanawia się Barbara Przelazły, prezes zarządu SM ?Krzemionki?. Mieliśmy zamiar próbować sięgać po środki w kolejnym naborze, ale mając tak przykre doświadczenia rezygnujemy z dalszego aplikowania.
?Krzemionki?, złożyła wniosek na konkurs w ramach działania 3.3 RPOWŚ 2014 -2020 pod nazwą ?Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym?, który opiewał na 3 mln zł. Ostatecznie został on odrzucony w związku z rzekomymi nieprawidłowościami. Spółdzielcy odwołali się i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uznał to za zasadne, a w wyroku nakazał ponowną ocenę wniosku przez urzędników.
-Teraz w nowej odpowiedzi w sprawie środków na docieplania w naszych zasobach czytamy, że nasz projekt został odrzucony na etapie oceny merytorycznej, bo zyskał zbyt mało punktów – mówi Barbara Przelazły, prezes zarządu SM ?Krzemionki?. Naszym zdaniem jesteśmy w punkcie wyjścia, bo nasz wniosek przeszedł ocenę formalną bez zarzutów, a merytoryczną zaskarżyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, który przyznał nam racje i nakazał ponowną analizę wniosku przez urzędników.
W piśmie od Urzędu Marszałkowskiego rzeczywiście czytamy, że ostrowiecki projekt zgromadził 56 punktów na 58 potrzebnych. Tym samym pojawia się już kolejna argumentacja odrzucenia wniosku.
-W konsekwencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, respektując zawarte w nim stanowisko projekt został poddany ponownej ocenie przez Komisję Oceny Projektów – wyjaśnia Iwona Sinkiewicz ? Potaczała, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W jej wyniku projekt uzyskał pozytywną weryfikację w zakresie spełniania spornych kryteriów dopuszczających i w konsekwencji skierowany został do oceny w zakresie kryteriów punktowych. W rezultacie tejże oceny punktowej projekt nie uzyskał wymaganej zgodnie z treścią przywołanej Uchwały Komitetu Monitorującego minimalnej liczby punktów (minimum 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów). Nieosiągnięcie minimalnego pułapu spowodowało, iż projekt uzyskał status negatywnie ocenionego z zachowaniem prawa do złożenia protestu na powyższe rozstrzygnięcie.
-Rzekoma zbyt mała liczba punktów, to coś co słyszymy po raz pierwszy. Ten argument nie był dotychczas podnoszony – dziwi się Mirosław Kaczmarczyk, zastępca prezesa ds. Gospodarki Zasobami SM ?Krzemionki?, który już skierował protest na taką decyzję do Urzędu Marszałkowskiego.
Cała sytuacja, jak na razie, zniechęciła spółdzielców z Ostrowca Świętokrzyskiego do dalszego aplikowania, a że tą analizują podobno także władze innych spółdzielni z regionu, można się zastanawiać z jakim zainteresowaniem spotka się ów nabór.
-Nie będziemy aplikować o kolejne środki, bo nie mamy pewności, że znów nie czekają nas takie przejścia, a dla nas to koszty, chociażby związane z przygotowaniem dokumentacji, a tak pomalutku będziemy realizować wszystko w oparciu o własne fundusze – zapowiadają władze ?Krzemionek?. Proszę zadzwonić do innych spółdzielni w regionie i spytać się ile z nich składa projekty – pytają.
-Obecnie prowadzony jest nabór projektów w kolejnym konkursie dedykowanym Działaniu 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. W ramach tego naboru ujęty został szeroki wachlarz beneficjentów, w którym mieszczą się również spółdzielnie mieszkaniowe. Na chwilę obecną Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego odnotowuje duże zainteresowanie konkursem ze strony spółdzielni mieszkaniowych. Do IZ Kierowane są liczne zapytania pisemne, telefoniczne i mailowe, trudno zatem mówić o bojkotowaniu przez spółdzielnie mieszkaniowe ogłaszanych w ramach RPOWŚ konkursów – twierdzi rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Unijne wsparcie dla SM Krzemionki?

  • 23 marca 2018 at 08:30
    Permalink

    Nie pierwszy to raz Kielce są nieprzychylne Ostrowcowi.Wystarczy przypomnieć sobie podobne historie sprzed lat,gdy „województwo” zagarniało 90% środków przeznaczonych na cały region,li tylko żeby tworzyć z Kielc metropolię.
    Wiem,że w tym konkretnym przypadku chodzi o środki unijne ale, w decydowaniu, kielecka mentalność ma się dobrze i dalej mamy postępowanie „psa ogrodnika”…

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *